Rectaal bloedverlies (D16) (E) › Treant Zorggroep

Rectaal bloedverlies (D16) (E)

Logistiek rondom patiënten met rectaal bloedverlies.

Verwijscriteria

Chirurg:

 • Bij verdenking anorectale aandoening (tenzij verdenking carcinoom, dan verwijzen naar MDL-arts)
 • Bij patiënten < 45 jaar met helderrood bloedverlies en géén alarmsymptomen of familiaire symptomen in de anamnese en geen suspecte afwijkingen

MDL-arts (voor coloscopie):

 • Bij patiënten > 45 jaar
 • Bij patiënten < 45 jaar én met één van de volgende kenmerken:
  • (adenomateuze) poliepen of colorectaal carcinoom in de voorgeschiedenis
  • alarmsymptomen: gewichtsverlies, veranderd defacatiepatroon, ijzergebreksanemie
  • familiaire colorectale maligniteit

Indicaties voor sigmoïdoscopie zijn zeer beperkt → indien huisarts dit nodig vindt dan graag overleg met MDL-arts.

N.B. bij een significante bloeding (met name onder antistolling) telefonisch overleg met d.d. MDL-arts!

Traject in Scheper

Consult chirurg:

 • Maakt eventueel afspraak op behandelpolikliniek
 • Beoordeelt of patiënt voor behandeling met de antistolling moet stoppen
 • Na consult/behandeling volgt terugkoppeling
 • Indien toch indicatie voor coloscopie, wordt deze ingepland bij de MDL-arts

Consult MDL-arts:

 • Maakt de afspraak voor de coloscopie definitief, geeft informatie over het onderzoek (o.a. informed consent)
 • Beoordeelt of de patiënt voor coloscopie met de antistolling moet stoppen
 • Geeft na coloscopie de uitslag
 • Spreekt een consult af voor de (PA-)uitslag
 • Endoscopieverslag en brief aan huisarts volgen binnen twee weken na ontslag
 • Bij verdenking maligniteit wordt de uitslag telefonisch aan de huisarts doorgegeven

Voorbereidingen huisarts

Verwijsbrief met daarbij:

 • Anamnese
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Bevindingen bij rectaal toucher
 • Actuele medicatie

Aanwijzingen voor huisarts

 • Bij coloscopie wordt sedatie gegeven, de MDL-arts maakt een inschatting hiervoor. Tevens wordt de patiënt voorafgaand aan het onderzoek fors gelaxeerd.
 • Bij optische verdenking op maligniteit wordt het zorgpad colorectaal carcinoom ingezet door de oncologieverpleegkundige, dit betekent:
  • Start disseminatieonderzoek
  • Screening voedingsstatus, fysieke- en mentale conditie (en ondernemen van actie t.a.v. zo mogelijk verbeteren hiervan)
  • Regelen van een afspraak bij de chirurg

Aanwijzingen voor patient

 • Actuele medicijnlijst meenemen.
 • Bij antistolling de doseringskaart van de trombose dienst meenemen en zelf de trombosedienst waarschuwen.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Rectaal bloedverlies MDL of rectaal bloedverlies chirurg.

Samenstelling werkgroep

Dhr. R. Erkens, PA chirurgie
Dhr. J. Fritsch, MDL-arts
Dhr. E. de Groot, radioloog
Dhr. S. Handgraaf, huisarts
Mw. R. Schasfoort, chirurg
Dhr. J. Sorgdrager, huisarts

Maart 2013
Eerste herziening juli 2013