Rectaal bloedverlies (E) › Treant Zorggroep

Rectaal bloedverlies (E)

Algemeen

Logistiek rondom patiënten met rectaal bloedverlies

Verwijscriteria

1. Chirurg:

 • Bij verdenking anorectale aandoening (tenzij verdenking carcinoom, dan verwijzen naar MDL-arts).
 • bij patiënten < 45 jaar met helderrood bloedverlies en géén alarmsymptomen of familiaire symptomen in de anamnese en geen suspecte afwijkingen.

2. MDL-arts (voor coloscopie):

 • bij patiënten > 45 jaar
 • bij patiënten < 45 jaar én met één van de volgende kenmerken:

- (adenomateuze) poliepen of colorectaal carcinoom in de voorgeschiedenis;

- alarmsymptomen: gewichtsverlies, veranderd defacatiepatroon,

  ijzergebreksanemie;

- familiaire colorectale maligniteit

Indicaties voor sigmoïdoscopie zijn zeer beperkt → indien huisarts dit nodig vindt dan graag overleg met MDL-arts.

N.B. bij een significante bloeding (met name onder antistolling) telefonisch overleg met d.d. MDL-arts!

Traject in Scheper

Consult chirurg:

 • Maakt eventueel afspraak op behandelpoli
 • Beoordeelt of patiënt voor behandeling met de antistolling moet stoppen.
 • Na consult/behandeling volgt terugkoppeling.
 • Indien toch indicatie voor coloscopie, wordt deze ingepland bij de MDL-arts.

Consult MDL-arts:

 • Maakt de afspraak voor de coloscopie definitief, geeft informatie over het onderzoek (o.a. informed consent).
 • Beoordeelt of de patiënt voor coloscopie met de antistolling moet stoppen.
 • Geeft na coloscopie de uitslag.
 • Spreekt een consult af voor de (PA-)uitslag.
 • Endoscopieverslag en brief aan huisarts volgen binnen 2 weken na ontslag
 • Bij verdenking maligniteit wordt de uitslag telefonisch aan de huisarts doorgegeven.

   

Voorbereiding door huisarts

Verwijsbrief met

 • Anamnese
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Bevindingen bij rectaal toucher
 • Actuele medicatie

Aanwijzing voor huisarts

Ter informatie:           

voor huisarts                                  
- Bij coloscopie wordt sedatie gegeven, de MDL-arts maakt een inschatting hiervoor. Tevens wordt de patiënt voorafgaand aan het onderzoek fors gelaxeerd. 
- Bij optische verdenking op maligniteit wordt het zorgpad colorectaal carcinoom ingezet door de oncologieverpleegkundige, dit betekent:

 • Start disseminatieonderzoek;
 • Screening voedingsstatus, fysieke- en mentale conditie (en ondernemen van actie t.a.v. zo mogelijk verbeteren hiervan);
 • Regelen van een afspraak bij de chirurg.

Aanwijzingen voor de patient

- Actuele medicijnlijst meenemen.
- Bij antistolling de doseringskaart van de trombose dienst meenemen
  en zelf de trombosedienst waarschuwen.

Bij het maken van de afspraak vermelden

'rectaal bloedverlies MDL' of ‘rectaal bloedverlies chirurg’

Samenstelling werkgroep

Dhr. J. Sorgdrager en dhr. S. Handgraaf, huisartsen
mw. R. Schasfoort, chirurg
dhr. J. Fritsch, MDL-arts
dhr. E. de Groot, radioloog,
dhr. R. Erkens, PA chirurgie

Maart 2013
1e herziening juli 2013