Poly-artrose (L91) (E) › Treant Zorggroep

Poly-artrose (L91) (E)

Verwijscriteria

 • Tekenen van artrose aan handen en/of elders
 • Twijfel over diagnose
 • Behoefte behandeladvies
 • Bij lokaal probleem of één gewricht aangedaan → overweeg verwijzing naar orthopeed

Voorbereiding door huisarts

 • Bij twijfel diagnose X-handen en/of andere gewrichten
 • Bij twijfel diagnose lab: BSE, Hb, leuco's, trombo's, calcium, albumine, ferritine, kreatinine, TSH,  glucose, CRP en ALAT (LAB-formulier code: ARTRO)

Vermeld in verwijsbrief in elk geval:

 • Klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Actuele medicatie
 • Uitslagen (wanneer niet in SZE gedaan)

Traject in Scheper

 • Op indicatie aanvullend lab
 • Op indicatie röntgen
 • Consult reumatoloog
 • Op indicatie verwijzing verpleegkundig specialist voor leefstijladviezen of consult ergotherapeut, orthopeed, revalidatiearts of handenteam

Aanwijzing voor huisarts

In principe volgt er alleen onderzoek en krijgt patiënt zo nodig een behandeladvies in één of twee consulten waarna terugverwijzing.

Aanwijzing voor patient

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Poly-artrose

Samenstelling werkgroep

Dhr. P. Fretter, reumatoloog
Dhr. S. Handgraaf, huisarts
Mw. E. Sleijster, verpleegkundig specialist reumatologie
Dhr. R. Westra, reumatoloog

Eerste herziening januari 2013