PMR/Arteritis Temporalis (RCA) (L99.01 (E) › Treant Zorggroep

PMR/Arteritis Temporalis (RCA) (L99.01 (E)

Verwijscriteria

 • Verdenking op arteriitis temporalis (RCA)
 • Polymyalgia reumatica (PMR): twijfel over diagnose, niet of onvoldoende reactie op medicatie, frequente relapse of bijwerkingen

Traject in Scheper

Consult reumatoloog op korte termijn

Voorbereiding door huisarts

 • Lab: BSE, Hb, leuco's, trombo's, kreat, AF, ALAT, LDH, Glucose, TSH, CRP  (LAB-formulier code PMR).
 • Urinescreening (sediment).
 • X-Thorax.
 • NSAID voorschrijven.

Vermeld in verwijsbrief in elk geval:

 • Klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Actuele medicatie
 • Uitslagen (wanneer niet in het Scheper gedaan)

Aanwijzing voor de huisarts

 • Bij PMR is behandeling door eerste lijn mogelijk. Startdosering prednison: 15 mg/ dag. (Zie NHG standaard)
 • Verdenking RCA (temporale hoofdpijn, haarkampijn en/of kaakclaudicatie) is indicatie voor semi-spoedverwijzing via telefonisch overleg (tel: 0591-691295)
 • Duidelijke documentatie over reeds ingestelde behandeling

Aanwijzing voor de patiënt

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

PMR/Arteriitis Temporalis.

Samenstelling werkgroep

Dhr. P. Fretter reumatoloog
Dhr. S. Handgraaf, huisarts
Mw. E. Sleijster, verpleegkundig specialist reumatologie
Dhr. R. Westra, reumatoloog


Eerste herziening januari 2013