Osteoporose (L 95) (E) › Treant Zorggroep

Osteoporose (L 95) (E)

Verwijscriteria

Verwijzing n.a.v. fractuur op SEH > 50 jaar.
NB: primaire preventie = eerste lijn → zie NHG-standaard.

Traject in Scheper

Patiënt krijgt brief met daarin het aanbod om deel te nemen aan het osteoporoseonderzoek:

 • patiënt > 70 jaar via geriater;
 • patiënt < 70 jaar via internist.

Indien patiënt hierop reageert, ontvangt deze van de betreffende polikliniek thuis:

 • informatie m.b.t. het osteoporose onderzoek;
 • een afspraak voor een dexa-meting (radiologie);
 • laboratorium formulier (te bepalen in combinatie met bezoek dexa-meting);
 • een afspraak voor de betreffende polikliniek;
 • vragenlijst, in te vullen voorafgaand aan polibezoek;
 • vragenlijst risicofactoren osteoporose (> 70 jaar).

Eerste polikliniekbezoek:

 • patiënt wordt gezien door de osteoporoseverpleegkundige, combinatieafspraak met internist/geriater;
 • vaststellen diagnose;
 • eventueel voorschrijven medicatie.          

 Tweede polikliniekbezoek:

 • revisie patiënt na drie maand bij verpleegkundige (max. één keer);
 • advies en voorschrift geriater/internist, hierna terugverwijzing naar huisarts.

Follow up door huisarts volgens NHG-standaard.

Voorbereiding door huisarts

In geval van secundaire preventie n.v.t.

Aanwijzing voor de huisarts

Patiënten krijgen oproep van betreffende polikliniek.

NB: indien patiënt niet reageert op het aanbod voor het osteoporoseonderzoek, volgt een herhaalde oproep na drie maanden. Een kopie van deze brief wordt aan de huisarts verstuurd. De huisarts kan dan altijd op basis van de achtergrond van deze patiënt besluiten of een actieve benadering gewenst is.

Aanwijzing voor de patient

Meenemen ingevulde vragenlijst en/of valpreventie vragenlijst.
Medicijnen meenemen.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Osteoporose

Samenstelling werkgroep

Mw. A. Boot, osteoporoseverpleegkundige
Mw. M. Dammer, klinisch geriater
Dhr. H. Harders, manager polikliniek geriatrie en radiologie
Mw. R. de Jong, osteoporoseverpleegkundige
Dhr. R. Stuifzand, huisarts
Dhr. R. Wouters, internist
Mw. M. Zandwijk, huisarts

Mei 2014