Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (L97) (E) › Treant Zorggroep

Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen (L97) (E)

Verwijscriteria

 • Gonarthrose: veel pijn of bewegingsbeperking
 • Operatie overwegen als afvallen, fysiotherapie, pijnstilling en lopen met stok onvoldoende resultaat heeft

Traject in Scheper

           

Conservatief traject:

 • Fysiotherapie
 • Injectie corticosteroïden
 • Hyaluronzuur injectie(s) (ostenil/ fermatron S.)

Operatief traject (gewrichtsvervangende chirurgie danwel andere chirurgie):

 • Standscorrectie (lat/med)
 • Unicondylaire knieprothese (med/ lat)
 • Patellofemorale prothese
 • Totale knieprothese

Voorbereiding door huisarts

 • Röntgenfoto knie belast.
 • Mogelijke therapieën orthopeed bespreken (conservatief en operatief)

Aanwijzingen voor huisarts

 • Knieklachten kunnen berusten op referred pain vanuit de heup
 • Bij wondinfectie < 6 week postoperatief geen antibiotica maar overleg specialist

Aanwijzing voor patient

Actuele medicijnlijst meenemen.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Niet traumatische knieklachten.

Samenstelling werkgroep

Dhr. Bulthuis, orthopeed
Dhr. Groenwold, huisarts
 

Eerste herziening januari 2014