Motoriek bij kinderen 0-12 jaar (L29) (E) › Treant Zorggroep

Motoriek bij kinderen 0-12 jaar (L29) (E)

Verwijscriteria

Er zijn problemen op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat, de communicatie en/of de cognitie of een combinatie hiervan.
Of: Uitgebreidere pathologie waarbij kinderfysiotherapie in de eerste lijn tekort schiet.
Of: Na eerste fase kinderfysiotherapie (18 behandelingen) blijkt uit evaluatie van kinderfysiotherapeut aan huisarts, jeugdarts 0-19 jaar dat verwachte vooruitgang uitblijft.

NB: Indien problemen t.a.v. motoriek de overhand hebben, dan verwijzen naar SZE.
Indien dit niet zo is kan verwezen worden naar VTO-team of GGZ.

Traject in Scheper

  • Verwijzing naar gezamenlijke polikliniek kinderarts (KA)/revalidatiearts (RA).
  • RA beoordeelt functionele/motorische beperking.
  • KA kijkt naar algemene anamnese, psychomotore ontwikkeling, algemeen lichamelijk onderzoek.
  • Er volgt een gezamenlijk plan van aanpak t.a.v. diagnostiek/behandeling en evt. andere consulenten (vb. kinderneuroloog, psycholoog, klin. geneticus).
  • Afhankelijk van de uitkomst hiervan volgt follow-up bij KA, RA, beiden of retour verwijzer.

Voorbereiding(en) door

Huisarts:

  • Alle beschikbare documentatie (bijv. evaluatie kinderfysio) opsturen.
  • Van Wiechenschema plus groeicurven (via jeugdarts 0-19 jaar) opsturen.

Kinderfysiotherapeut:

  • Verwijzen naar degene die de patiënt heeft ingestuurd plus een kopie naar jeugdarts (0-19 jaar) of huisarts.

Jeugdarts 0-19 jaar:

  • Jeugdarts 0-19 jaar verwijst rechtstreeks naar motoriekpoli en informeert de huisarts.
  • Van Wiechenschema plus groeicurven opsturen

Aanwijzing voor huisarts

Jeugdarts 0-19 jaar werkt volgens deze verwijsafspraak.

Aanwijzing voor patiënt

Vragenlijst polikliniek invullen (wordt bij maken van afspraak toegestuurd).

Communicatie extern

Terugkoppeling vindt plaats naar huisarts/verwijzer en evt. andere behandelaars.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Motoriek bij kinderen 0-12 jaar.

Samenstelling

Dhr. P. van Aanholt, revalidatiearts
Mw. A. Baarslag, kinderfysiotherapeut
Mw. I. Brons, jeugdarts 0-4 jaar
Mw. J. Dronkert, kinderarts
Mw. D. Mepschen, jeugdarts 4-12 jaar
Mw. P. Poorts, jeugdarts 0-4 jaar 
Dhr. J. Sorgdrager, huisarts


Eerste herziening april 2014