Liesbreuk (D89) (E) › Treant Zorggroep

Liesbreuk (D89) (E)

Verwijsafspraak bij

 • Liesbreuk                                               
 • Epigastrische breuk
 • Navelbreuk bij kinderen < 4 jaar

Verwijscriteria

 • Kinderen tot 1 jaar verwijzen naar kinderchirurgisch academisch centrum.
 • Kinderen van 1 tot 12 jaar binnen 2 weken oproepen en gezien.
 • Ouder dan 12 jaar: verwijzing door huisarts afhankelijk van de grootte en hinder v/d breuk en de wens van de patiënt. Oproep binnen 2 weken.
 • Beklemde breuk, niet te reponeren: direct en met spoed verwijzen.
 • Beklemde breuk wel gereponeerd, met pijnklachten met spoed verwijzen binnen 24 uur.
 • Beklemde breuk, gereponeerd zonder pijn, in principe eerstvolgende werkdag verwijzen.
 • Bij twijfel of OK zinvol is, overleg met polikliniek chirurgie.

Voorbereidingen door huisarts

Vermelden in verwijsbrief:

 • Expliciet klachtenzijde vermelden (NB: bij iedereen).
 • Vermelden of het een recidief betreft.
 • Mate van klachten (om evt. urgentie te bepalen).
 • Anamnese en lichamelijk onderzoek. Voor verwijzing kan een echo worden gedaan. Als deze is gedaan en alsnog wordt verwezen, graag vermelden in de verwijsbrief.
 • Actuele medicatielijst.
 • Voorgeschiedenis; evt. eerdere ingrepen vermelden.

Traject in Scheper

 • Kinderen > 1 jaar en volwassenen: consult chirurg, consult anesthesie, planbare operatie.
 • Kinderen < 12 jaar worden geopereerd door dr. vd Aardweg, dr. Kroezen of dr. van den Broek. Zij kunnen poliklinisch door alle chirurgen worden gezien.
 • Toegangstijd polikliniek chirurgie: < 2 weken.
 • Operatie termijn na bezoek aan de poli: 4 à 6 weken.

Aanwijzingen voor de huisarts

 • Voornamelijk operatie in dagopname. Zelden klinisch, alleen bij zeer oude/zieke patiënten of wanneer er bijvoorbeeld longvoorbereiding nodig is.
 • Anesthesievorm: uitgangspunt is spinaal. Algeheel alleen op verzoek en bij kinderen tot 18 jaar.
 • De ingreep vindt laparoscopisch plaats (alleen bij volwassenen) tenzij de patiënt anders wil; het besluit hierover wordt genomen tijdens het polibezoek bij/door de chirurg.
 • Patiënt moet rustig aan doen tot 6 weken na operatiedatum. Welke beperkingen worden opgelegd, is afhankelijk van een aantal factoren. Hiervoor volgt door de specialist een advies op maat.
 • Antistolling wordt geregeld door de anesthesist.

Aanwijzingen voor patient

Na het maken van de afspraak wordt een afspraakbevestiging met patiënteninformatie toegestuurd (een kopie hiervan gaat naar de huisarts).

Nazorg

 • Bij problemen/pijn/bloeding patiënt doorverwijzen naar de eerste hulp tot na de eerste controle bij de chirurg (deze is ongeveer 2 weken na de ingreep).
 • Alleen wanneer er tijdens de nacontrole problemen worden geconstateerd, wordt er een brief aan de huisarts gestuurd. In de andere gevallen blijft het bij een brief direct na de ingreep.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Liesbreuk, navelbreuk of epigastrische breuk.

Faxnummer verwijsbrieven

0591-691531

Bronnen

www.artsennet.nl/Richtlijnen/Richtlijn/70710/liesbreuk.htm

Samenstelling werkgroep

Mw. M.S. Van den Aardweg, chirurg
Dhr. J.P. Cleveringa, huisarts
Dhr. E.B.J.W. Poorts, huisarts

Eerste herziening april 2013