Jicht › Treant Zorggroep

Jicht

Verwijscriteria

 • Moeilijk behandelbare jicht, een topheuze jicht of een polyarticulaire jicht
 • Onduidelijkheid over diagnose
 • Persisterende artritis ondanks adequate behandeling

Voorbereiding door huisarts

Cito lab: BSE, Hb, leuco's, leuco-differentiatie, trombo's, yGT, kreat, AF, urinezuur, CRP, ALAT (LAB-formulier code: JICHT).

Vermeld in verwijsbrief in elk geval:

 • Klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Actuele medicatie
 • Uitslagen (wanneer niet via Treant gedaan)

Traject in Treant

 • Consult reumatoloog
 • Gewrichtspunctie waarna polarisatiemicroscopisch onderzoek
 • Instellen medicatie en/of behandeladvies

Aanwijzingen voor huisarts

 • Patiënt bij voorkeur in acuut stadium laten komen voor een diagnostische punctie. Eventueel telefonisch overleg voor spoedconsult
  (Bethesda: 0528-286 322 | Refaja: 0599-654 662 | Scheper: 0591-655 604)
 • In principe volgt na analyse en instellen behandeling terugverwijzing
 • NSAID of colchicine kunnen, indien geen contraindicatie, worden voorgeschreven
 • Geen allopurinol starten
 • Aandacht voor cardiovasculair risicoprofiel

Aanwijzing voor patient

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Samenstelling werkgroep

De heren R. Westra en P. Fretter, reumatologen
Mw. E. Sleijster, verpleegkundig specialist reumatologie
Dhr. S. Handgraaf, huisarts

3e herziening juni 2019