Jicht (T92) (E) › Treant Zorggroep

Jicht (T92) (E)

Verwijscriteria

 • Moeilijk behandelbare jicht, een topheuze jicht of een polyarticulaire jicht
 • Onduidelijkheid over diagnose
 • Persisterende artritis ondanks adequate behandeling

Voorbereiding door huisarts

Cito lab: BSE, Hb, leuco's, leuco-differentiatie, trombo's, yGT, kreat, AF, urinezuur, CRP, ALAT (LAB-formulier code: JICHT).                                                           

Vermeld in verwijsbrief in elk geval:

 • Klachten
 • Voorgeschiedenis
 • Actuele medicatie
 • Uitslagen (wanneer niet in het Scheper gedaan)

Traject in Scheper

 • Consult reumatoloog
 • Gewrichtspunctie waarna polarisatiemicroscopisch onderzoek
 • Instellen medicatie en/of behandeladvies

Aanwijzing voor huisarts

 • Patiënt bij voorkeur in acuut stadium laten komen voor een diagnostische punctie. Eventueel telefonisch overleg (0591-655604) voor spoedconsult
 • In principe volgt na analyse en instellen behandeling terugverwijzing
 • NSAID of colchicine kunnen, indien geen contraindicatie, worden voorgeschreven
 • Geen allopurinol starten
 • Aandacht voor cardiovasculair risicoprofiel

Aanwijzing voor patient

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Jicht.

Samenstelling werkgroep

Dhr. P. Fretter reumatoloog
Dhr. S. Handgraaf, huisarts
Mw. E. Sleijster, verpleegkundig specialist reumatologie
Dhr. R. Westra, reumatoloog


Eerste herziening december 2012