Hyperthyreoidie (T85) (E) › Treant Zorggroep

Hyperthyreoidie (T85) (E)

Verwijscritera

 • Manifeste hyperthyreoïdie (TSH < 0,3mU/L, FT4 > 24pmo/L zonder verdenking op  thyreoïditis) of,
 • Subklinische hyperthyreoïdie (TSH < 0,3 mU/L, FT4 binnen referentiewaarde) langer dan half jaar bestaand.

Voorbereidingen door de huisarts

 • Lab: TSH, FT4, eventueel BSE.

Vermeld in de verwijsbrief in elk geval:

 • Klachten
 • Recent Röntgenonderzoek met (intraveneuze) contrastmiddelen ( d.w.z. in het laatste half jaar)
 • Eerdere schildklierziekte (datum, aard, therapie)
 • Actuele zwangerschap of zwangerschap in het afgelopen jaar
 • Lactatie
 • Manifest coronair lijden
 • Actuele medicatie (met name ook amiodaron/ lithium)
 • Medische voorgeschiedenis

NB: geen echo laten maken.
Verwijsbrief en uitslagen (indien niet in Scheper gedaan) meefaxen met verwijzing.

Traject in Scheper

 • Eventueel aanvullend labonderzoek: TSH, T4, T3 op indicatie FT3, TSI
 • Eventueel schildklierscan (niet bij zwangerschap, indien lactatie 24 uur afkolven)
 • Na afkolven: technetium scan
 • Bezoek één (Scheper)
 • Consult internist

Aanwijzingen voor de huisarts

 • Niet starten met thyreostatica, wel eventueel met bètablokkers
 • Bij ernstige klachten met spoed verwijzen (0591-655610)
 • Indien geïndiceerd maakt polikliniek afspraak voor schildklierscan (specialist bepaalt), voor het eerste polikliniekbezoek, de huisarts wijst patiënt op de mogelijkheid hiertoe
 • Folder, aanvraag en afspraak toezenden naar patiënt; actie ziekenhuis.

Aanwijzingen voor de patient

 • Neem actueel medicijnoverzicht mee
 • Bij eventuele vragen over voorafgaande scan contact opnemen met de polikliniek interne geneeskunde

Bij het maken van de afspraak vermelden

Afspraak hyperthyreoïdie.

Samenstelling werkgroep

Dhr. J. de Boer, nucleair geneeskundige
Dhr. J.P. Spies, huisarts
Dhr. R.S.M.E. Wouters, internist- endocrinoloog


November 2008
Eerste herziening september 2013