Hartfalen (K77) (E) › Treant Zorggroep

Hartfalen (K77) (E)

Doel

 • Monitoren van verloop en zo hoog mogelijk houden van kwaliteit van leven bij hartfalen
 • Voorkomen van exacerbatie van klachten en daarmee opname

Verwijscriteria

 • Bevestiging diagnose hartfalen en eventueel instellen van therapie (bijvoorbeeld bij dd pulmonale problemen)
 • Bij onvoldoende effect van de therapie:  aanpassen van de ingestelde behandeling
 • Bij falen therapie: zoals aanbevolen in NHG-standaard

NB:  hoe jonger de patiënt des te actiever het beleid. Bij ouderen wordt de belasting door een ziektegerichte behandeling afgewogen tegen de te winnen kwaliteit van leven en de belasting door extra bezoeken. Vaak bepaalt de co-morbiditeit de kwaliteit van leven reeds.

Voorbereidingen door de huisarts

 • Lab: nierfuncties, leverfuncties, elektrolyten en proBNP (bij AF ook schildklierfuncties bepalen). Indien mogelijk  ECG
 • Bespreken mogelijkheden en verwachtingen van de verwijzing voor deze patiënt

Traject in Scheper (twee mogelijkheden)

1. Consult cardioloog

 • echo;
 • i.c.m. lab/ecg diagnose wel/geen hartfalen, evt. CAG voor uitsluiten ischemisch hartfalen;
 • terugkoppeling naar de huisarts volgt na stellen van diagnose en behandelplan. Afhankelijk van het aantal onderzoeken kan dit enige weken in beslag nemen

2. Consult hartfalenpoli door verpleegkundig specialist hartfalen (kan indien noodzakelijk op locatie/bij patiënt thuis plaatsvinden)

 • eventueel echo;
 • indien nodig overleg met cardioloog voor diagnosebevestiging;
 • terugkoppeling naar de huisarts via brief op dezelfde of volgende dag na elk contact. Bij problemen of overweging opname afstemming beleid met de huisarts

Vervolgtraject

Bij diagnose hartfalen kan zonodig follow-up plaatsvinden via de hartfalenpoli (in Scheper, op locatie in de huisartsenpraktijk of thuis bij de patiënt). De patiënt wordt (indien zinnig)  jaarlijks door de cardioloog gezien. Follow-up kan ook door de huisarts zelf uitgevoerd worden.
De hartfalenpoli heeft de mogelijkheid van telemonitoring. Ook kan de verpleegkundig specialist hartfalen onder frequente controle medicatie zoals beta-blokkers en ACE-i optitreren. Voor de werkwijze van de hartfalenpoli zie de bijlage 

Aanwijzingen voor de huisarts

Vermeld bij verwijzing :

 • klachten, voorgeschiedenis, comorbiditeit en de ernst hiervan;
 • actuele medicatie, uitslagen (wanneer niet in Scheper gedaan) en eventueel verricht onderzoek;
 • verwachting van deze verwijzing

Het is mogelijk dat de verpleegkundig specialist hartfalen in de huisartsenpraktijk een hartfalenspreekuur verzorgt.

Aanwijzingen voor de patient

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Hartfalen/cardioloog of hartfalenpoli.

Samenstelling werkgroep

Mw. F. van Heest, huisarts 
Dhr. M. Nagelsmit, cardioloog
Dhr. K. Rietsema, huisarts
Dhr. W. Veenstra, verpleegkundig specialist hartfalen

Mei 2013