Gynaecologie en Verloskunde › Treant Zorggroep

Gynaecologie en Verloskunde

in september 2018 opgesteld door

Stadskanaal: Johan Winter (huisarts) en Leonieke v/d Schoor (gynaecoloog)
Hoogeveen: Greet Anholts (huisarts) en Esther Tuinman (gynaecoloog)

Aanleiding afspraak

De verplaatsing van de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde naar locatie Emmen (en daarmee sluiting van de klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde op locaties Hoogeveen en Stadskanaal) maakt dat nieuwe werkafspraken nodig zijn. 
Er zullen GEEN klinische opnames van zwangeren vanaf 23+5 weken meer plaatsvinden in Hoogeveen (vanaf 15 oktober) en Stadskanaal (sinds 13 september).

Algemene informatie voor huisartsen en verloskundigen

Het elektronisch patiëntendossier van bekende patiënten is op alle locaties van Treant volledig beschikbaar. Bij verwijzing naar een ander ziekenhuis kan de verloskundige of gynaecoloog contact opnemen met de collega uit Emmen voor het verkrijgen van informatie uit het EPD.

Acute verloskunde
Alle partussen, inclusief poliklinische partus en sectio`s, zullen in Emmen plaatsvinden.
Obstetrische complicaties postpartum worden in Emmen behandeld.
Dus voor alle verwijzingen durante partu/postpartum moet de dienstdoende gynaecoloog in Emmen gebeld worden.

Acute niet-obstetrische problematiek tijdens zwangerschap:
Zwangeren met een niet-obstetrische acute hulpvraag, bij een zwangerschapsduur vanaf 23+5 weken, dienen  verwezen te worden naar Emmen.
Dit in verband met de opvang van een in principe levensvatbaar kind.

Acute gynaecologie:
Voor de acute gynaecologie kan overdag contact worden opgenomen met de dienstdoende gynaecoloog van de dichtstbijzijnde locatie. Buiten kantooruren met de dienstdoende gynaecoloog in Emmen.

Klinische gynaecologie:
Gynaecologische operaties en andere gynaecologische opnames kunnen op alle 3 de locaties plaatsvinden.

Polikliniek: 
De polikliniek gynaecologie/verloskunde is tijdens kantoortijden open voor de reguliere spreekuren voor zwangeren, echo`s, SEO`s, gynaecologische behandelpoli en voor consulten op alle 3 locaties.
Dus voor consulten tijdens kantooruren kan contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde locatie.

Bij twijfel kan er altijd overleg plaatsvinden met de dienstdoende gynaecoloog (binnen kantoortijden dichtstbijzijnde locatie, buiten kantoortijden Emmen).

Contactinformatie

Centrale Emmen:           0591-691911 
Centrale Hoogeveen:    0528-286222
Centrale Stadskanaal:   0599-654654

Verloskamers Emmen:  0591-691566

DD gynaecoloog Emmen:

 • Binnen kantoortijden:    0591-691338
 • Buiten kantoortijden:     via centrale
   

Gynaecologie/verloskunde Hoogeveen:
Binnen kantoortijden:   

 • poli 0528-286362
 • voor zwangeren en afspreken consulten via 1e lijns verloskundige: 0528-286222, sein 9672
 • Buiten kantoortijden:     DD gynaecoloog Emmen via centrale
   

Gynaecologie/verloskunde Stadskanaal:

 • Binnen kantoortijden:    0599-654563 of via de centrale
 • Buiten kantoortijden:     DD gynaecoloog Emmen via centrale

Deze werkafspraak zal in november 2018 worden geëvalueerd.