Fundusscreening bij diabetes mellitus patienten (F83) (E) › Treant Zorggroep

Fundusscreening bij diabetes mellitus patienten (F83) (E)

Verwijscritera

 • Ter opsporing van diabetische retinopathie bij patiënten met diabetisch mellitus
 • Patiënten zonder relevante oogheelkundige voorgeschiedenis en/of oogheelkundige klachten    

Voorbereidingen door de huisarts

Geen.

Traject in het Scheper

 • De patiënt hoeft alleen maar de polikliniek bloedafname te bezoeken.
 • Op de poli bloedafname wordt aansluitend aan de bloedafname i.h.k.v. de diabetes jaarcontrole, per oog een centrale en een perifere fundusfoto gemaakt.
 • De foto’s worden beoordeeld door een optometrist of oogarts en de huisarts krijgt per omgaande, veelal via life-line, bericht.
 • Indien er afwijkingen zijn geconstateerd zal worden aangegeven hoe verder te gaan. U wordt gevraagd de patiënt binnen een bepaalde termijn opnieuw te verwijzen.

Aanwijzingen voor de huisarts

Houd er rekening mee dat niet alle patiënten de onderzoekstijd stil kunnen zitten en bereid hen hierop voor!

 • Patiënten kunnen zich van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 11 uur (nuchter) melden bij de poli bloedafname op straat 2 van de locatie scheper ziekenhuis.
 • Op het laboratoriumformulier dient u fundusfoto bij te schrijven;
 • Tevens dient er ochtendurine (portie) ingeleverd te worden voor de albumine-kreatinine ratio (potje meegeven aan de patiënt).
 • Patiënten dienen per fax: 0591-691531 door de huisarts verwezen te worden naar de poli oogheelkunde d.m.v. een aanvraagformulier. Dit is via internet verkrijgbaar bij Diabeteszorg Beter: www.diabeteszorgbeter.nl

Aanwijzingen voor de patient

 • Na het maken van de foto’s kan de patiënt niet autorijden ivm wazig zien.
 • Voor de bloedafname dient u nuchter te zijn.
 • Aanvraagformulier en ponsplaatje meenemen naar de poli bloedafname.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Fundusscreening.

Samenstelling werkgroep

Werkgroep:

dhr. R. Bruijns, klinisch chemicus en dhr. S. Handgraaf, huisarts.

1e herziening, december 2015