Fibromyalgie (L18.01) (E) › Treant Zorggroep

Fibromyalgie (L18.01) (E)

Verwijscriteria

  • Onverklaarbare chronische pijn (> 3 maanden), moeheid, verspreide klachten in het  bewegingsapparaat
  • Bij twijfel over diagnose FMS of afwijkende lab uitslagen

Traject in Scheper

  • Consult reumatoloog indien patiënt nog niet door reumatoloog is beoordeeld inclusief pijnpuntonderzoek
  • Eventueel verwijzing voor oefentherapie of revalidatietraject
  • Behandeladvies en eventuele begeleiding door reumaconsulent

Voorbereiding door huisarts

Lab: BSE, Hb, leuco's, trombo's, calcium, albumine, ferritine, kreatinine, TSH, glucose, CRP en ALAT (LAB-formulier code: FIBRO).

Vermeld in verwijsbrief in elk geval:

  • Klachten
  • Voorgeschiedenis
  • Actuele medicatie

Uitslagen (wanneer niet in SZE gedaan)

Aanwijzing voor huisarts

Consult voornamelijk bedoeld ter bevestiging diagnose en opstarten begeleiding.

Aanwijzing voor patient

Neem actueel medicijnoverzicht mee.

Bij het maken van de afspraak vermelden

Fibromyalgie

Samenstelling werkgroep

Dhr. P. Fretter reumatoloog
Dhr. S. Handgraaf, huisarts
Mw. E. Sleijster, verpleegkundig specialist reumatologie
Dhr. R. Westra, reumatoloog

Eerste herziening januari 2013