Beleid bij immuun-gecompromitteerden (E) › Treant Zorggroep

Beleid bij immuun-gecompromitteerden (E)

Algemeen

De werkafspraak ”vaccinatie bij afwezigheid milt” maakt deel uit van deze werkafspraak.
Onder immuno- gecompromitteerden verstaan we patiënten  die:

 • chemotherapie ondergaan
 • prednison(lo)n ( > 5 mg gedurende minimaal 3 weken) of  immunosuppressiva gebruiken
 • hypo- asplenie hebben

De invloed van methotrexaat op de immuunstatus van een patiënt is gering.
N.B.: dit beleid geldt NIET voor patiënten die oncologische immunotherapie (= “- mip en -map”middelen) krijgen.

Verwijscriteria

Altijd insturen:

 • Bij vermoeden van neutropenie en koorts (>38,5°)
 • bij chemotherapiekuren; insturen naar voorschrijver chemotherapie
 • Hydrocortisongebruik en koorts bij hypofysaire insufficiëntie
 • Patiënt die recent (< 3 maanden) is gestart met immunosuppressiva

 

Huisarts beoordeelt zelf:

 • Chronisch stabiel gecompromitteerde patiënt (= 3 mnd na start immunosuppressiva).
 • Bij malaise en temp. < 38,5 en klinisch niet ziek-zijn: bloedbeeld / leuco bepalen en overleggen met voorschrijver immunosuppressiva

  NB: Laagdrempelige diagnostiek toepassen bij immuungecompromitteerden!

Voorbereidingen

Zie boven; bij klinisch niet ziek-zijn en geen koorts: bloedbeeld bepalen en overleg met voorschrijver immunosuppressiva

Traject in Scheper

Huisarts verwijst bij klinisch ziek-zijn en koorts >38,5 naar de orgaan specialist waar de oorzaak van het ziek-zijn waarschijnlijk gelegen is.

Aanwijzingen voor huisarts

 • denk aan stressschema bij predniso(lo)n gebruik ( >5 mg en meer dan 3 weken) ® 25-30 mg of overleg met voorschrijver
 • verdenking UWI bij prednisongebruik ® kweek en daarna starten met AB
 • bij bronchiectasieën ® geen prednison en terughoudendheid met ciproxin ( i.v.m. resistentie vorming); bij gebruikers methotrexaat laagdrempelig overleg met longarts

Aanwijzingen voor patiënt

Bij koorts altijd melden bij huisarts of specialist.

Bij het maken van de afspraak vermelden “Beleid bij immuun-gecompromitteerden"

Samenstelling werkgroep

dhr. J. Dethmers en dhr. T. Eisenga, huisartsen
mw. E. Weernink, internist-oncoloog
dhr. R. Westra en dhr. P. Fretter, reumatologen
dhr. M. de Ruiter en dhr. J. Liesker, longartsen

April 2016