Beleid bij immunogecompromitteerden (A85) (E) › Treant Zorggroep

Beleid bij immunogecompromitteerden (A85) (E)

Algemeen

De werkafspraak ”vaccinatie bij afwezigheid milt” maakt deel uit van deze werkafspraak.

Onder immuno-gecompromitteerden verstaan we patiënten die:

  • chemotherapie ondergaan
  • predniso(lo)n ( > 5 mg gedurende minimaal 3 weken) of  immunosuppressiva gebruiken
  • hypo- asplenie hebben

De invloed van methotrexaat op de immuunstatus van een patiënt is gering.

NB: dit beleid geldt NIET voor patiënten die oncologische immunotherapie (= “-mip en -map” middelen) krijgen.

Verwijscriteria

Altijd insturen:

  • Bij vermoeden van neutropenie en koorts (>38,5°);
  • bij chemotherapie-kuren: insturen naar voorschrijver chemotherapie;
  • Hydrocortisongebruik en koorts bij hypofysaire insufficiëntie;
  • Patiënt die recent (< 3 maanden) is gestart met immunosuppressiva.

Huisarts beoordeelt zelf:

  • Chronisch stabiel gecompromitteerde patiënt (= 3 mnd na start immunosuppressiva).
  • Bij malaise en temp < 38,5 en klinisch niet ziek zijn: bloedbeeld / leuco bepalen en overleggen met voorschrijver immunosuppressiva

 NB: Laagdrempelige diagnostiek toepassen bij immuungecompromitteerden!

Traject in Scheper

Huisarts verwijst bij klinisch ziek zijn en koorts >38,5 naar de orgaan specialist waar de oorzaak van het ziek zijn waarschijnlijk gelegen is.

Voorbereiding door huisarts

Zie boven.
Bij klinisch niet ziek zijn en geen koorts: bloedbeeld bepalen en overleg met voorschrijver immunosuppressiva.

Aanwijzingen voor huisarts

- denk aan stressschema bij predniso(lo)n gebruik ( >5 mg en meer dan 3 weken) ® 25-30 mg of overleg met voorschrijver
- verdenking UWI bij prednisongebruik ® kweek en daarna starten met AB
- bij bronchiectasieën

® geen prednison en terughoudendheid met ciproxin ( i.v.m. resistentie vorming);
® bij gebruikers methotrexaat laagdrempelig overleg met longarts

Aanwijzing voor patient

Bij koorts altijd melden bij huisarts of specialist.

Samenstelling werkgroep

Dhr. J. Dethmers en dhr. T. Eisenga, huisartsen
Mw. E. Weernink, internist-oncoloog
dhr. R. Westra en dhr. P.Fretter, reumatologen
dhr. M. de Ruiter en  dhr. J. Liesker, longartsen

februari 2016