Atriumfibrilleren (K78) mbt atriumflutter (E) › Treant Zorggroep

Atriumfibrilleren (K78) mbt atriumflutter (E)

Verwijscriteria

 • AF vastgelegd op ECG
 • AF is klinisch relevant, d.w.z. staat niet in de schaduw van comorbiditeit of leeftijd. Bij  twijfel voorafgaand telefonisch overleg
 • Bij spoed direct telefonisch contact opnemen

Aanwijzingen voor de huisarts

 • Indien AF met zekerheid korter dan 24 uur duurt overleg over spoedverwijzing en cardioversie
 • Niet streven naar (medicamenteuze) cardioversie zonder goede ontstolling als AF langer dan 24 uur duurt
 • Bij onzekere diagnose zie verwijsafspraak ritme- en geleidingsstoornissen
 • Zowel patiënt als huisarts ontvangen binnen 3 werkdagen de afspraak

Voorbereidingen door de huisarts

 • ECG
 • Lab: Hb, glucose, kreat, kalium en TSH (bij prikken in Coevorden/Hardenberg op labformulier svp vermelden kopie Cardiologie Scheper)
 • Ontstollen met coumarinederivaten volgens risicostratificatiescore CHA2DS2-VASc-score (ascal stop) en aanmelden trombosedienst
 • Ratecontrol: bètablokker en/of digoxine. Streefhartfrequentie < 90/min
 • Hypertensie behandelen (suggestie: AT II antagonist)
 • Verwijsbrief (incl. voorgeschiedenis en actuele medicatie) faxen

Traject in Scheper

 • ECG
 • Echocardiogram
 • Consult cardioloog
 • Eventueel aanpassing medicatie, beslissing wel/geen cardioversie

Aanwijzingen voor de patiënt

 • Binnen drie werkdagen na ontvangst van de verwijzing wordt een afspraakbevestiging met patiënteninformatie toegestuurd. Waar aanvullende diagnostiek nodig is, wordt gestreefd deze zoveel mogelijk op één dag te plannen
 • Alle huidige medicatie meebrengen; eventuele allergieën noteren

Bij het maken van de afspraak melden

Atriumfibrilleren.

Samenstelling werkgroep

Mevr. S.L. Siemons,huisarts 
Dhr. M.W.J. Vet, cardioloog

Februari 2010
Herziening: januari 2013