Huisartsenenquête › Treant Zorggroep

Huisartsenenquête

In de herfst van 2017 en het voorjaar van 2018 hebben veel huisartsen de moeite genomen de huisartsenenquête in te vullen en met Treant in gesprek te gaan over de bevindingen. Dankzij de uitkomsten van de enquête en de gesprekken weten we nu goed welke zaken we kunnen verbeteren.

Elke vakgroep en maatschap heeft hun specifieke resultaten ontvangen, zodat zij deze kunnen bespreken,er verbeterpunten uit kunnen halen en deze kunnen opnemen in hun jaarplan. Daarnaast heeft de enquête ook organisatorische verbeterpunten opgeleverd die zijn teruggekoppeld aan de raad van bestuur en de medische staf (MSCT).

Op verzoek van de Hagro Hoogeveen heeft Treant de uitkomsten ook mondelinge toegelicht in hun maandelijkse bijeenkomst. Achter deze link vindt u de infographic waarin de belangrijkste conclusies uit de enquête zijn weergegeven.