Digitale nieuwsbrieven › Treant Zorggroep

Digitale nieuwsbrieven

Het magazine Transmuraal Treant voor eerste lijns zorgverleners en specialisten in het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep verschijnt vier maal per jaar. Het bulletin bevat nieuws en achtergronden voor en over de eerste- en tweedelijn. Het wordt verspreid onder medisch specialisten en management van Treant, plus hun verwijzers en alle huisartsenpraktijken in de regio.

Volgt binnenkort.