Diagnostisch Toets Overleg (DTO) › Treant Zorggroep

Diagnostisch Toets Overleg (DTO)

Diagnostisch Toets Overleg (DTO)

Treant DTO

Treant DTO

Treant Zorggroep biedt huisartsenpraktijen de mogelijkheid inzicht te krijgen in de aanvragen die ze bij Treant indienen voor laboratorium- en röntgenonderzoek.  Het overleg komt voort uit het streven van Treant én huisartsen om te veel, maar ook te weinig, diagnostische aanvragen te voorkomen.

In het zogenaamde Diagnostisch Toets Overleg (DTO) komen nascholing, feedback door intervisie en het maken van afspraken aan de orde. De feedback van Treant op de diagnostische aanvragen van de deelnemende huisartsen wordt gebruikt om hun aanvraaggedrag te vergelijken met dat van collega’s. Aanvraaggedrag wordt onderling vergeleken en de huisartsen ontvangen hierop feedback. Ook is er ruimte voor discussie over verschillen in het aanvraaggedrag per huisarts in het licht van de professionele standaard. Het kan dus gebeuren dat een huisarts na een DTO redenen ziet om zijn of haar aanvraaggedrag aan te passen.

In 2019 biedt Treant op het gebied van laboratoriumonderzoek DTO’s aan voor vitamine B12-gebrek en de nierfunctie. De afdeling radiologie kan flexibel inspelen op een gewenst onderwerp.

De huisartsenpraktijk kan het verzoek tot een DTO melden bij het secretariaat transmurale zorg, tel 0591 691267 of transmuraal@treant.nl. Het Transmuraal bureau speelt vervolgens de informatie door en bevestigt de afspraak. Bij het aanmelden vragen we de volgende gegevens van u:

  • om welke huisartspraktijk(en) gaat het
  • welke huisartsen maken deel uit van deze praktijk(en)?
  • wat is de AGB code van betreffende huisartsen?
  • keuze van het onderwerp
  • aantal patiënten ingeschreven in de praktijk (voor normering van de gegevens)
  • aantal patiënten per huisarts in de praktijk
  • gewenste datum en tijdstip DTO

Voor 2019 kunnen de klinisch chemici en de radiologen elk  vijf maal DTO ondersteunen; in totaal kunnen in 2019 dus tien DTO momenten worden aangeboden. Daarna vindt een evaluatie en eventuele aanpassingen plaats (PDCA cyclus). Een DTO kent bij voorkeur minimaal 4 en maximaal 10 deelnemende huisartsaanvragers.

Deelname aan een DTO is door de HZD geaccrediteerd met 2 punten.

Artikel Transmuraal Treant 2018.3

Jaarplan 2019

Handleiding voor de opzet en uitvoering van het Diagnostisch Toets Overleg (DTO) in de huisartsenzorg

DTO vergroot je kennis en geeft feedback op je handelen. Het is een mooi instrument om je handelen kritisch te beoordelen en houdt je dus een spiegel voor. Naast reflectie geeft DTO verdieping, voorkomt onzinnige diagnostiek en verbetert de kwaliteit

             Greet Anholts, huisarts Zuidwolde en deelnemer aan de eerste proef