Agenda TCCT › Treant Zorggroep

Agenda TCCT

Transmurale bijeenkomsten 2018 en 2019

HOOGEVEEN

Nu Niet Zwanger (NNZ)
Informatieve bijeenkomst over het programma NNZ
Bestemd voor huisartsen, vakgroep gynaecologen en verloskundigen uit de regio

Datum                       10 december 2018
Tijd                             17.30-20.00 uur, met catering
Locatie                       Bethesda, vergaderruimte 2 op de 5e etage
Aanmelden               transmuraal@treant.nl


Symposium chronische pijn
Datum                       13 februari 2019
Tijd                             19.00-21.30 uur
Ziekenhuislocatie    Bethesda, Grote Zaal
                                   Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen (uitrijkaarten beschikbaar)

Huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten , POH-GGZ, psychologen en specialisten
die affiniteit hebben met het onderwerp kunnen zich aanmelden.

Aanmelden bij transmuraal@treant.nl
Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat revalidatie: 0528-286528.
Contactpersoon Marieja Tindemans en Linda Lamberink

Programma

19.00     Opening door huisarts en transmuraal coördinator Greet Anholts

19.15    Het “onvoldoende verklaarde” begrijpelijk maken en over kunnen dragen aan de patiënt 
              Annemarieke Fleming, gezondheidszorgpsycholoog BIG cluster Pijn & Gedrag /
              Reade revalidatie, en auteur van Pijn & het brein (Prometheus 2016; 8e druk 2018)
              

20.30     PAUZE

20.45     Protocol Netwerk chronische pijn 1e lijnszorg
              
Oefentherapeut Janny Dekker van oefenpraktijk  Elbe
               
               
21.00    Pijnrevalidatie
              Revalidatieteam van Treant Zorgroep  locatie Hoogeveen: Floor Dekker, fysiotherapeut,
              Linda Lamberink. ergotherapeut en Marieja Tindemans. medisch maatschappelijk werker
              

21.15     Vragen en discussie

21.30     Afsluitende borrel

EMMEN

Transmuraal café
Datum                31 januari
Tijd                      17.00-20.00 uur
locatie                Café Groothuis, Stationsstraat 75, 7811 GS Emmen

Voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, jeugdartsen, verloskundigen en specialisten regio Emmen
Aanmelden (ivm catering) kan tot uiterlijk 24 januari bij transmuraal@treant.nl