Agenda TCCT › Treant Zorggroep

Agenda TCCT

Transmurale bijeenkomsten in 2019

STADSKANAAL

Transmuraal café
Museumspoorlijn STAR

Stationsstraat 3, 9503 AD Stadskanaal
17.30-20.30 uur

Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers, verloskundigen,
jeugdartsen en specialisten regio Stadskanaal, zijn van harte uitgenodigd


We nemen afscheid van Johan Winter, die stopt met de werkzaamheden van transmuraal coördinator.
Het VIPP team presenteert de gang van zaken rond het patientenportaal.