Pathologie › Treant Zorggroep

Pathologie

De afdeling Pathologie is gevestigd in Hoogeveen in Drenthe en is een afdeling van Treant Zorggroep, ziekenhuislocatie Bethesda.

Meer over het laboratorium

Wij verrichten de pathologie diagnostiek voor de huisartsen in de regio Zuidwest-Drenthe en Noord-Overijssel. Daarnaast verzorgen wij de diagnostiek voor ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen. Ons adherentiegebied bedraagt circa 300.000 inwoners.

Een paar cijfers op een rij
Jaarlijks verrichten wij ongeveer 22.000 histologische onderzoeken, 3.000 speciële cytologische onderzoeken en 3.000  gynaecologische onderzoeken (cervix cytologie). De totale formatie van het team bestaat uit 36 medewerkers (27 FTE).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Naast standaard cytologische en histologische onderzoeken hebben wij de mogelijkheid (immuun) histochemische technieken toe te passen, als ook enkele moleculaire technieken, waaronder de hr-HPV test. Voor de uitvoering van meer specialistische technieken hebben wij goede contacten met de pathologie-afdelingen van de andere ziekenhuizen in de regio.

Hiernaast verricht onze afdeling postmortaal onderzoek, waarbij wij gebruikmaken van de obductieruimte in ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.