Informatie voor huisartsen over fundusscreening › Treant Zorggroep

Informatie voor huisartsen over fundusscreening

In 2017 heeft de wetenschappelijke vereniging voor oogheelkunde (het NOG) een nieuwe richtlijn uitgebracht voor de fundusscreening bij patiënten met diabetes mellitus. In overleg met de NHG zijn de coderingen voor het lab aangepast. Hieronder treft u een overzicht aan van de nieuwe codes voor zowel beoordeling als advies tav revisie. Deze codering vervangt per 1 september a.s. de huidige codering. Mocht u nog vragen hierover hebben, dan kunt u contact opnemen met Margot Dellaert, oogarts en medisch manager Oogheelkunde bij Treant.

Beoordelingscodes

Diabetische retinopatie Li-oog (2017)

FRES0    R0: geen zichtbare retinopathie
FRES1    R1: milde achtergrondretinopathie
FRES2    R2: pre-proliferatieve retinopathie
FRES3    R3: proliferatieve retinopathie
FRES4    niet te bepalen

FUNOO (Opmerkingen oogonderzoek voor niet DM gerelateerde oogafwijking)

Diabetische retinopatie Re-oog (2017)

FRES0    R0: geen zichtbare retinopathie
FRES1    R1: milde achtergrondretinopathie
FRES2    R2: pre-proliferatieve retinopathie
FRES3    R3: proliferatieve retinopathie
FRES4    niet te bepalen

FUNDO (opmerkingen oogonderzoek voor niet DM gerelateerde oogafwijking)

Diabetische maculopathie Li-oog (2017)

FRM0  M0: geen zichtbare maculopathie
FRM1  M1: maculopathie
FRM2  niet te bepalen 

Diabetische maculopathie Re-oog (2017)

FRM0  M0: geen zichtbare maculopathie
FRM1  M1: maculopathie
FRM2  niet te bepalen

Revisie codes

FCON0   3 jaar (reguliere controle)
FCON1   2 jaar (reguliere controle)
FCON2   1 jaar (reguliere controle)
FCON3   binnen 6 maanden bij oogarts       
FCON4  binnen 3 maanden bij oogarts
FCON5  binnen 1 maand bij oogarts
FCON6  binnen 1 week bij oogarts
FCON7   binnen 1 dag bij oogarts