Kosten, betaling en aanmelden › Treant Zorggroep

Kosten, betaling en aanmelden

Kosten

De kosten bedragen € 85. Voor de gehele dag (dit is inclusief koffie/thee, lunch en borrel).

Betaling

Het bedrag graag overmaken op rekeningnummer IBAN NL57ABNA0839738234 t.n.v: bevordering de vaatzorg, o.v.v. vaatsymposiumemmen/naam deelnemer. (Let op: het bankrekeningnummer is gewijzigd t.o.v. vorig jaar!)

Bij annulering voor 6 oktober 2019 wordt het inschrijfgeld min de administratiekosten € 35 geretourneerd. Bij annulering na 6 oktober 2019 vindt geen restitutie plaats.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk via het onderstaande aanmeldingsformulier. 

Aanmeldformulier Vaatsymposium 1 november 2019

Als zorginstelling gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Lees meer hierover in onze privacyverklaring.