Informatieavond | De nieuwe richtlijnen voor de claudicant › Treant Zorggroep

Informatieavond | De nieuwe richtlijnen voor de claudicant

Nederland loopt al jaren voorop in de begeleiding van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Zo zijn onder meer gesuperviseerde looptrainingen bij daartoe gecertificeerde fysiotherapeuten geïntroduceerd. Wetenschappelijk onderzoek hierover heeft geleid tot een aanpassing van de internationale richtlijnen diagnostiek en behandeling van patiënten met PAV.

In maart 2018 organiseerde Treant Zorggroep op de drie ziekenhuislocaties informatieavonden over deze nieuwe richtlijnen. Deze avonden waren bedoeld voor huisartsen, praktijkondersteuners, physician assistants, fysiotherapeuten en verdere geïnteresseerden.

Presentaties

U kunt hier de presentaties van deze avonden bekijken: