Accreditatie › Treant Zorggroep

Accreditatie

Er zullen net als voorgaande jaren 6 accreditatiepunten worden aangevraagd bij de SBHFL voor de Echobijscholing.