Kosten en betalen › Treant Zorggroep

Kosten en betalen

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 85,-

Betaling

Overmaken op IBAN NL66ABNA0572639260, grootboeknr. 157592, kostenplaats 100240 (svp alle nummers vermelden) t.n.v. Echobijscholing Emmen 2019 o.v.v. naam deelnemer.
Bij annulering vóór 1 november 2019 wordt €45,- geretourneerd. Bij annulering ná 1 november 2019 vindt geen restitutie plaats.