Wachttijden ziekenhuislocaties › Treant Zorggroep

Wachttijden ziekenhuislocaties

Peildatum: november 2018
Wachttijden in dagen

Wachttijden ziekenhuislocaties Treant

Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk de zorg ontvangen die u nodig hebt. Wij werken er hard aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. In het overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor een bezoek aan een polikliniek, dagbehandeling of opname. Zo weet u waar u rekening mee kunt houden. Let wel, het zijn gemiddelden. Het kan dus zijn dat uw wachttijd korter of langer is.

Het merendeel van de behandelingen en ingrepen is op elke ziekenhuislocatie van Treant Zorggroep mogelijk. Toch kan het zijn dat u naar een andere locatie wordt doorverwezen. Vraag uw huisarts of specialist op welke locatie u terechtkan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.