Wachttijden ziekenhuislocaties › Treant Zorggroep

Wachttijden ziekenhuislocaties

Peildatum: mei 2018
Wachttijden in dagen

Specialisme Onderverdeling Bethesda Refaja Scheper
Cardiologie   7 7 7
Chirurgie Algemeen 10 22 15
  Maag/Darm 4 16 16
  Mammacentrum 1    
  Trauma 10 14 9
  Vaat 1 28 10
Dermatologie   16 21 26
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)   42   98
Gynaecologie Algemeen 30 35 10
  Vaginaal bloedverlies na de overgang 14   14
  Afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes 14   14
Interne geneeskunde   40 35 98
Kaakchirurgie   45 21 7
Keel-, neus- en oorheelkunde Algemeen 30 21 7
  Gehoortesten 7   7
Kindergeneeskunde   50 56 32
Kindergeneeskunde (revalidatie)       4
Klinische geriatrie (ouderen geneeskunde)   7 35 7
Longziekten   28 21 58
Neurochirurgie   56   49
Neurologie   14 35 49
Oogheelkunde Algemeen   84 210
  Orthoptie     42
Orthopedie   12 14 7
Pijnbestrijding/anesthesiologie   7   30
Pijnbestrijding     7  
Plastische chirurgie   21   49
Reumatologie   35 21 35
Revalidatie   35 70 46
Urologie   15 14 42
         
Behandelingen   Bethesda Refaja Scheper
1 - Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta       20
2 - Tonsillectomie en/of adenotomie   49 49 14
3 - Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering   28 49 45
6 - Operatieve verwijdering borstkanker   21 42 30
8 - Borstverkleining   91   75
9 - Operatieve behandeling van carotis-pathologie m.b.t. doorbloeding/ continuïteit       7
11 - Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom   84 7 35
12 - Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom   84   45
13 - Initiële staaroperatie     21 56
15 - Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   28 14 15
16 - Dotterbehandeling       15
17 - Operatieve behandeling van Dupuytren   84   42
18 - Galblaasverwijdering   42 35 20
19 - Initiële totale heupvervanging   63 49 42
20 - Operatieve behandeling prostaatcarcinoom       42
21 - Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie   14 35 15
22 - Initiële totale knie vervanging   56 42 63
23 - Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose   32   28
24 - Operatieve behandeling liesbreuk   42 35 30
27 - Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden   14 35 30
28 - Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot   49 49 14
29 - Buikwandcorrectie   91   90
30 - Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes   49 42 14
33 - Vaatchirurgische behandeling   21 49 24
35 - Sterilisatie man   25 49 44
36 - Sterilisatie vrouw   28 56 30
37 - Operatieve behandeling stressincontinentie   42 49 28
39 - Behandeling spataderen   42 56 35
         
Diagnostiek   Bethesda Refaja Scheper
Radiologie CT-Scan (radiologie) 4 7 11
  MRI-Scan (radiologie) 16 28 27
  PET/CT camera (radiologie)     2

Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk de zorg ontvangen die u nodig hebt. Wij werken er hard aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. In het overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor een bezoek aan een polikliniek, dagbehandeling of opname. Zo weet u waar u rekening mee kunt houden. Let wel, het zijn gemiddelden. Het kan dus zijn dat uw wachttijd korter of langer is.

Het merendeel van de behandelingen en ingrepen is op elke ziekenhuislocatie van Treant Zorggroep mogelijk. Toch kan het zijn dat u naar een andere locatie wordt doorverwezen. Vraag uw huisarts of specialist op welke locatie u terechtkan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.