Wachttijden ziekenhuislocaties › Treant Zorggroep

Wachttijden ziekenhuislocaties

Peildatum: augustus 2018
Wachttijden in dagen

Specialisme Onderverdeling Bethesda Refaja Scheper
Cardiologie   7 33 18
Chirurgie Algemeen 11 27 1
  Maag/Darm 14 24 31
  Mammacentrum 2    
  Trauma 7 9 18
  Vaat 14 24 10
Dermatologie   7 22 12
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)   42   60
Gynaecologie Algemeen 2 35 34
  Vaginaal bloedverlies na de overgang 11   14
  Afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes 7   14
Interne geneeskunde   27 8 53
Kaakchirurgie   7 18 1
Keel-, neus- en oorheelkunde Algemeen 27 33 13
  Gehoortesten 17   -1
Kindergeneeskunde   18 35 56
Kindergeneeskunde (revalidatie)        
Klinische geriatrie (ouderen geneeskunde)   87 29 8
Longziekten   22 28 46
Neurochirurgie   91   43
Neurologie   25 53 60
Oogheelkunde Algemeen   20 36
  Orthoptie     40
Orthopedie   1 13 20
Pijnbestrijding/anesthesiologie   34   14
Plastische chirurgie       5
Reumatologie   36 14 13
Revalidatie   37 78 99
Urologie   19 1 11
         
Behandelingen   Bethesda Refaja Scheper
1 - Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta        
2 - Tonsillectomie en/of adenotomie   53 44 30
3 - Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering     56 54
6 - Operatieve verwijdering borstkanker   28    
8 - Borstverkleining        
9 - Operatieve behandeling van carotis-pathologie m.b.t. doorbloeding/ continuïteit        
11 - Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom       28
12 - Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom        
13 - Initiële staaroperatie     28 23
15 - Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   22 13 22
16 - Dotterbehandeling   2 4 1
17 - Operatieve behandeling van Dupuytren        
18 - Galblaasverwijdering   30 22 27
19 - Initiële totale heupvervanging   39 30 55
20 - Operatieve behandeling prostaatcarcinoom        
21 - Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie   31 26 38
22 - Initiële totale knie vervanging   45 43 63
23 - Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose   15   28
24 - Operatieve behandeling liesbreuk   47 23 36
27 - Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden   29 23 33
28 - Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot        
29 - Buikwandcorrectie        
30 - Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes   46 44 31
33 - Vaatchirurgische behandeling       36
35 - Sterilisatie man   1 35 27
36 - Sterilisatie vrouw        
37 - Operatieve behandeling stressincontinentie        
39 - Behandeling spataderen   37 43 19
         
Diagnostiek   Bethesda Refaja Scheper
Radiologie CT-Scan (radiologie) 3 7 3
Radiologie MRI-Scan (radiologie) 8 28 20
         

Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk de zorg ontvangen die u nodig hebt. Wij werken er hard aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. In het overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor een bezoek aan een polikliniek, dagbehandeling of opname. Zo weet u waar u rekening mee kunt houden. Let wel, het zijn gemiddelden. Het kan dus zijn dat uw wachttijd korter of langer is.

Het merendeel van de behandelingen en ingrepen is op elke ziekenhuislocatie van Treant Zorggroep mogelijk. Toch kan het zijn dat u naar een andere locatie wordt doorverwezen. Vraag uw huisarts of specialist op welke locatie u terechtkan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.