Wachttijden ziekenhuislocaties › Treant Zorggroep

Wachttijden ziekenhuislocaties

Peildatum: februari 2018
Wachttijden in dagen

Specialisme Onderverdeling Bethesda Refaja Scheper
Cardiologie   14 7 21
Chirurgie Algemeen 9 18 23
  Maag/Darm 14 11 24
  Mammacentrum 1    
  Trauma 3 2 2
  Vaat 2 8 21
Dermatologie   7 7 14
Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts)   45   75
Gynaecologie Algemeen 21 35 5
  Vaginaal bloedverlies na de overgang 21   14
  Afwijkende baarmoederhalsuitstrijkjes 19   14
Interne geneeskunde   35 14 75
Kaakchirurgie   43 35 7
Keel-, neus- en oorheelkunde Algemeen 10 21 14
  Gehoortesten 15   35
Kindergeneeskunde   28 70 42
Kindergeneeskunde (revalidatie)       15
Klinische geriatrie (ouderen geneeskunde)     14 7
Longziekten   13 28 31
Neurochirurgie   49   3
Neurologie   14 35 8
Oogheelkunde Algemeen   82 365
  Orthoptie     28
Orthopedie   7 7 7
Pijnbestrijding/anesthesiologie   7   7
Pijnbestrijding     7  
Plastische chirurgie   21   35
Reumatologie   28 7 21
Revalidatie   49 77 63
Urologie   12 14 7
Behandelingen   Bethesda Refaja Scheper
1 - Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta       21
2 - Tonsillectomie en/of adenotomie   35 42 14
3 - Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering   49 42 32
6 - Operatieve verwijdering borstkanker   14    
8 - Borstverkleining   84   90
9 - Operatieve behandeling van carotis-pathologie m.b.t. doorbloeding/ continuïteit       7
11 - Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom   56 7 21
12 - Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom   56   21
13 - Initiële staaroperatie     21 42
15 - Operatieve verwijdering kanker van dikke darm   21 14 21
16 - Dotterbehandeling       7
17 - Operatieve behandeling van Dupuytren   56   40
18 - Galblaasverwijdering   28 28 112
19 - Initiële totale heupvervanging   49 49 90
20 - Operatieve behandeling prostaatcarcinoom       35
21 - Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie   21 35 14
22 - Initiële totale knie vervanging   49 49 90
23 - Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose   21   21
24 - Operatieve behandeling liesbreuk   28 35 49
27 - Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden   21 35 32
28 - Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot   49 35 14
29 - Buikwandcorrectie   77   90
30 - Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes   42 56 14
33 - Vaatchirurgische behandeling   14 63 21
35 - Sterilisatie man   37 42 21
36 - Sterilisatie vrouw   49 49 35
37 - Operatieve behandeling stressincontinentie     49 30
39 - Behandeling spataderen   49 49 21
Diagnostiek   Bethesda Refaja Scheper
Radiologie CT-Scan (radiologie) 4 7 7
  MRI-Scan (radiologie) 19 28 30
  PET/CT camera (radiologie)     5

Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk de zorg ontvangen die u nodig hebt. Wij werken er hard aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. In het overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor een bezoek aan een polikliniek, dagbehandeling of opname. Zo weet u waar u rekening mee kunt houden. Let wel, het zijn gemiddelden. Het kan dus zijn dat uw wachttijd korter of langer is.

Het merendeel van de behandelingen en ingrepen is op elke ziekenhuislocatie van Treant Zorggroep mogelijk. Toch kan het zijn dat u naar een andere locatie wordt doorverwezen. Vraag uw huisarts of specialist op welke locatie u terechtkan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.