Smit, Elsje › Treant Zorggroep

Mevr. MSc E. (Elsje) Smit

Specialist ouderengeneeskunde

Smit, Elsje
  • Ouderengeneeskunde
  • Emmen e.o.
  • 2019

Opleiding

  • VUmc (geneeskunde opleiding - afgestudeerd in 2012)
    Gerion (specialist ouderengeneeskunde - afgestudeerd in 2017).

  • 2012
  • Revalidatie binnen het specialisme Ouderengeneeskunde

  • 2017