Lange, Jan › Treant Zorggroep

Dhr. J. (Jan) de Lange

Kaakchirurg

Lange, Jan

Opleiding

  • 1988
  • 2006
  • The central Giant Cell Granuloma of the Jaws
  • orthognatische chirurgie; implantologie; traumatologie

  • Kaakchirurgie
  • 1994