ANBI Stichting Vrienden van Refaja › Treant Zorggroep

ANBI Stichting Vrienden van Refaja

De naam van de instelling
Stichting Vrienden van het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Nee

RSIN
805157529

Het post- of bezoekadres van de instelling
p/a Refaja ziekenhuis
Boerhaavestraat 1
9501 HE Stadskanaal

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI Het veraangenamen van het ziekenhuisverblijf van patiënten, door bijvoorbeeld het wegwijs maken van de familie, aanbieden van een kop koffie tijdens het wachten, zorgen voor een kleine attentie bij een verjaardag, het verzorgen van bloemen of langs de bedden gaan met boeken of tijdschriften.
De stichting Vrienden verzorgt een aantal recreatieve voorzieningen die de patiënt wat afleiding en ontspanning kunnen bieden zoals:
- gezelschapsspelen op de afdeling
- leesportefeuilles in wachtruimten
- aankleding van de dagverblijven
- patiëntenbibliotheek annex huiskamer
- de boekenkar voor bedgebonden patiënten
- de ziekenhuistuin

Daarnaast worden vrijwilligersgroepen aangestuurd door het bestuur van de Stichting Vrienden:
- de gastvrouwen/-heren
- de bibliotheek-/huiskamervrijwilligers
- de kerkdienstvrijwilligers

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting Vrienden verzorgt een aantal recreatieve voorzieningen die de patiënt wat afleiding en ontspanning kunnen bieden, waardoor het ziekenhuisverblijf wat meer aangenaam wordt.

De functie van de bestuurders
Voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden uit de vrijwilligersgroepen tot een maximum van 9 leden. (minimum is 5, maximum is 9 leden)

De namen van de bestuurders
Voorzitter: J. Westers-Borgesius; secretaris: M. Tuin-Schuitema; penningmeester: F. Voorintholt-Stel

Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen enkele financiële beloning

Verslag van de activiteiten en financiële verantwoording
2015 (pdf)
2016 (pdf)

Link naar het Jaardocument
De Stichting Vrienden heeft geen Jaardocument, verwezen wordt naar de bijlagen omtrent activiteiten en Financiën (zie hierboven)