ANBI Stichting Vrienden van Bethesda › Treant Zorggroep

ANBI Stichting Vrienden van Bethesda

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

De naam van de instelling
Stichting Vrienden van Ziekenhuis Bethesda
Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
n.v.t.
Kamer van Koophandel nr
KVK 04078810
het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
8168.73.562
Het post- of bezoekadres van de instelling
Stichting Vrienden van Ziekenhuis Bethesda
Postbus 30000
7900 RA  Hoogeveen.
Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Naast de medische behandeling spelen ook sfeer en omgeving een belangrijke rol bij een bezoek aan het ziekenhuis. Extra voorzieningen, informatie en afleiding zorgen ervoor dat u zich als patiënt of bezoeker welkom voelt. De Stichting zet zich in om juist die belangrijke extra’s te realiseren waarvoor het krappe ziekenhuisbudget te weinig mogelijkheden biedt.
De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het bestuur zal zich in 2014 opnieuw inzetten om extra zaken in het ziekenhuis te realiseren die het verblijf van de patiënt veraangenamen.  Om dit zo goed mogelijk te kunnen realiseren, heeft het bestuur binnen de organisatie gevraagd hierin actief mee te denken.
De functie van de bestuurders
voorzitter, secretaris, penningmeester en  vier algemene bestuursleden
De namen van de bestuurders
dhr.Loohuis, dhr. Bruinsma, dhr. Francis, mevr. Koning en dhr. Top
Het beloningsbeleid
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
2006 Inrichting van twee gastenkamers
2007 internetzuilen op verpleegafdelingen
          playstation 3 voor kinderafdeling
          fotolijstjes voor expositie van ‘van harte beterschap’ gedichten
          inrichting/aankleding van wachtruimte op Intensive Care
          foto op canvas voor wachtruimte Diabetescentrum.
2009 legotafel voor oncologieafdeling
          televisie/dvd-speler voor oncologieafdeling
          bloembakken
          computerzuil op de poli van de kinderartsen
2010  inrichting/aankleding van twee comfortkamers op de oncologieafdeling
           aankleding van de dagbehandelingplaatsen op de oncologieafdeling
           bookseats (om ‘handsfree’ een boek te kunnen lezen)
           luisterboeken en afspeelapparatuur
           inrichting van familiekamer oncologieafdeling
2011  speelgoed voor sluder patiëntjes
2012  twee slaapstoelen verloskamers
2013  twee Bubble play spelcomputers in wachtruimten Functieonderzoeken en laboratorium
           drie TV-schermen in de wachtruimten Radiologie/Functieonderzoeken en Laboratorium
2014  oplaadpunt voor elektrische fietsen, vitrinekast voor kunstexpositie, iPad met software voor op de IC
2015  vitrinekast afdeling Pathologie
2016  speelgoed Spoedeisende Hulp locatie Bethesda.
2017  voetbaltafel en houten garage wachtruimte polikliniek Kindergeneeskunde

Een financiële verantwoording
zie jaarrekening 2018
zie jaarrekening 2017