Veilige zorg › Treant Zorggroep

Veilige zorg

Treant Zorggroep vindt toegankelijke en veilige zorg belangrijk. En treft daarom verschillende maatregelen om het verblijf van elke patiënt zo veilig mogelijk te maken. Maar wat merken patiënten van onze activiteiten om patiëntveiligheid te waarborgen en te vergroten? En welke rol spelen zij daar zelf in?

Hieronder leest u welke invloed u als patiënt zelf kunt hebben om uw veiligheid tijdens opname, verblijf en behandeling te vergroten. En wat wij doen om u veilige zorg te bieden.

Belangrijke richtlijnen van Treant die de veiligheid van elke patiënt waarborgen:

 • Voorafgaand aan elke ingreep en/of behandeling vragen onze medewerkers u (vaker dan een keer) wie u bent en wanneer u geboren bent. Dit doen zij om te voorkomen dat er patiënt(gegevens) verwisseld worden.
   
 • De verpleegkundigen dragen tijdens de medicatierondes een gekleurde hes met de tekst: medicatieronde/niet storen. Zo is de verpleegkundige in staat om deze complexe taak met volle aandacht uit te voeren. Medicatie wordt meerdere malen en  dubbel gecontroleerd alvorens deze worden verstrekt aan een patiënt.

TIP: Heeft u vragen over (nieuwe) medicatie of gebeurt er iets dat u niet begrijpt? Stel ze dan gerust! Stel vragen die niet gaan over de te delen medicatie liever uit tot ná het delen van de medicatie.

 • Voor veel grote ingrepen is er voor de behandeling een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst. Bij patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan bijvoorbeeld, is er uitgebreid aandacht voor de voorbereiding en medicatie, inclusief een uitleg over het voorkomen van infecties na de ingreep.

TIP: lees de verstrekte informatie/folder die u ontvangt goed door en stel vragen als zaken ander lopen dan vooraf verteld.

 • Er is een speciaal zorgprogramma voor kwetsbare ouderen om verwardheid (delier), vallen, ondervoeding te herkennen en vroegtijdig te behandelen of te voorkomen.
 • Een belangrijk item is het vroegtijdig herkennen van pijn. In de dagelijkse zorg voor patiënten meet de verpleegkundige samen met u meerdere keren per dag de mate van pijn. Om te voorkomen dat de pijn erger wordt of niet (meer) dragelijk is.

TIP: geef ook zelf aan als u merkt dat u meer pijn krijgt dan aanvaardbaar na een ingreep of behandeling, zodat deze zo snel mogelijk kan worden bestreden.

 • Wij vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor de voedingstoestand van iedere patiënt. Een goede voedingstoestand is van groot belang voor het herstel. Daar waar nodig verstrekt de diëtist voedingsadviezen.
   
 • Medewerkers van onze technische dienst dragen zorg voor structureel onderhoud aan alle (medische) apparatuur. Zodat deze apparatuur foutloos kan functioneren tijdens de behandeling van patiënten.
   
 • Verpleegkundigen meten meerdere keren per dag uw bloeddruk, pols en ademhaling. Dit geeft een goede indicatie van uw conditie. Bij (vermeende) achteruitgang kan zodoende voortijdig worden voorkomen dat deze verder verslechtert.
   
 • Als er tijdens uw behandeling of verblijf iets gebeurt dat anders loopt dan verwacht, wordt dit door medewerkers gemeld in een digitaal systeem. Alle meldingen worden bekeken en besproken en waar mogelijk richten we onze zorg anders in om herhaling te voorkomen.

Voel u vrij om onze medewerkers te bevragen wanneer er zaken anders lopen dan u verwacht. Schrijf vragen die u graag wilt stellen tijdens uw bezoek aan ons ziekenhuis eventueel vooraf op.

Patiëntveiligheidskaart

Treant nodigt u via een patiëntveiligheidskaart uit om actief mee te denken over uw eigen zorgproces. De kaart helpt u bij het voorbereiden van uw bezoek.

Treant heeft aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld

Treant Zorggroep hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten en kinderen in het bijzonder. Daarom wordt er van de medewerkers gevraagd om goed op te letten of deze gewaarborgd zijn. Dit gebeurt op alle afdelingen van het ziekenhuis.

Het doel is streven naar veiligheid voor alle patiënten en een gezonde en optimale ontwikkeling van alle kinderen waar het ziekenhuis direct of indirect mee te maken heeft.

Door goed met elkaar samen te werken - hulpverleners en ouders- , hopen wij vroegtijdig probleemsituaties te signaleren zodat kinderen en hun ouders als ook ouderen, tijdig geholpen kunnen worden.

Signalen die zouden kunnen duiden op kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling worden met u besproken en zo nodig doorgegeven aan Veilig Thuis (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). Zij doen onderzoek, geven advies en zorgen dat de juiste hulpverlening, indien nodig, op gang komt.

Begin een goed gesprek

Samen beslissen in de spreekkamer. Dat willen patiënten, maar ook artsen. Een gelijkwaardig gesprek geeft betere zorg en een beter gevoel. Alleen gebeurt dat ‘samen beslissen’ nog niet vaak genoeg. Of voelt het nog niet genoeg als ‘samen’. Dat kan dus beter. Een goed gesprek tussen arts en patiënt is het begin. Kijk dan eens op www.begineengoedgesprek.nl voor tips.

Begin een goed gesprek animatie DEF

Begin een goed gesprek animatie DEF