Raad van toezicht › Treant Zorggroep

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het goed functioneren van de raad van bestuur.

De raad van toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast overlegt zij jaarlijks met de cliëntenraad, de medische staf en de ondernemingsraad. De raad van toezicht bestaat uit:

  • mevrouw drs. J. Anninga, MBA (waarnemend voorzitter)
  • de heer drs. R. Jonkers (vicevoorzitter)
  • mevrouw drs. ing. A.M. Veldhuizen
  • mevrouw A.J. Huizenga MSc MHCM
  • de heer ir. M. Blacquière
  • de heer mr. M. Ubbens
  • mevrouw F.E. van Maldegem (per 1 september)
  • de heer R. Treffers (per 1 september)

De raad van toezicht is bereikbaar via rvt@treant.nl.