Rolf de Folter, voorzitter › Treant Zorggroep

Rolf de Folter, voorzitter

  • Strategie en het onderhouden van de contacten met externe relaties
  • Wonen en zorg (care-bedrijf)
  • Geriatrie
  • Revalidatie
  • Paramedische zorg (medische psychologie, medisch maatschappelijk werk, geestelijke verzorging, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek)
  • Dagbehandeling
  • Chirurgie
  • Acute zorg (IC/AZA)
  • Spoedeisende hulp (SEH)
  • Bedrijfscontinuïteit (BCM)