Jean-Pierre van Beers, CFO › Treant Zorggroep

Jean-Pierre van Beers, CFO

  • Financiën
  • Zorgcontractering (contacten met de zorgverzekeraars)
  • Diagnostiek & Farmacie (Klinisch Chemisch Laboratorium, ziekenhuisapotheek, pathologie, medische microbiologie en infectiepreventie, radiologie, nucleaire geneeskunde)
  • OK en anesthesie
  • Pijnbestrijding
  • CSA (centrale sterilisatie afdeling)