Kom exposeren bij Treant Zorggroep › Treant Zorggroep

Kom exposeren bij Treant Zorggroep

Onze ziekenhuislocaties en/of locaties voor wonen en zorg kunnen uw expositieruimte worden: laat uw kunst zien aan onze patiënten, bewoners, cliënten, naasten en bezoekers.

Ziekenhuislocaties
Vier keer in het jaar (eens per drie maanden) kunnen kunstenaars op een van onze drie ziekenhuislocaties of op alle locaties exposeren. Er is plek om tweedimensionale kunst te tonen en in beperkte mate om driedimensionale kunst te tonen.

Centra voor wonen en zorg
Exposeren kan ook in één of meerdere locaties voor wonen en zorg van Treant. Sommige locaties hebben meer ruimte voor exposities dan andere locaties. Daarom overleggen wij graag over de mogelijkheden voor het exposeren op onze locaties. Bekijk hier het overzicht van locaties voor wonen en zorg in de regio.

Aanmelding en selectie
De aanmelding en selectie van exposities gebeurt onder de regie van de centrale kunstcommissie van onze zorggroep. Bij de selectie houdt Treant rekening met een aantal uitgangspunten:

  • Kunstenaars zijn lokaal/regionaal. Treant wil een springplank zijn voor talent uit de buurt.
  • Thematiek van de kunst staat dicht bij onze organisatie (lokaal landschap, sociaalmaatschappelijke context, de mens in al zijn facetten).
  • Expositie moet passen bij de sfeer en karakter van de locatie(s) en bij de (kern-)waarden van onze zorggroep: ondernemend, betrokken en duidelijk.

Expositie-overeenkomst / verzekering
Als u gaat exposeren bij onze zorggroep worden uw kunstwerken verzekerd. Hiervoor tekenen we voorafgaand aan uw expositie een overeenkomst. De expositieperiode, getaxeerde waarde, aantal expositiestukken en overige afspraken leggen we hierin vast. Deze overeenkomst tekenen we gezamenlijk. Na het tekenen gaat uw expositie van start: uw kunstwerken zijn vanaf het moment van plaatsing en tijdens uw gehele expositie verzekerd.

Uw kunstwerken staan bij onze zorggroep in openbare ruimtes en zijn daardoor niet verzekerd tegen diefstal en/of beschadiging. In de overeenkomst vragen we daarom ook om uw verzekeringswaarde in te vullen. U kunt zelf zorgen voor een transportverzekering.

Inrichting expositie
De inrichting van uw expositie verzorgt u zelf op de desbetreffende locatie(s). U voorziet uw kunstwerken met een briefje met de titel van het kunstwerk en uw naam (de naam van de maker). Bij het inrichten van uw expositie houden we rekening met de sfeer en het karakter van de locatie(s) en letten we op de veiligheid voor onze patiënten, bewoners, cliënten, naasten en bezoekers.

Communicatie
Informatie over uw kunstwerken en uw expositie gebruikt onze zorggroep om op onze website en intranet te vertellen over uw expositie. Per expositie wordt bekeken of en hoe we informatie over exposities naar buiten brengen, bijvoorbeeld via een bericht naar de pers en op sociale media. Per keer kijken we welke communicatie gepast is: dit blijft maatwerk. Voor iedere expositie wordt wel een expositiekaart gemaakt, deze wordt digitaal verstuurd naar onze relaties van de desbetreffende locatie(s) en u kunt de kaart naar uw eigen relatienetwerk sturen.

Verkoop kunstwerken
Wanneer er belangstelling is van patiënten, bewoners, cliënten, naasten, bezoekers en/of medewerkers om één van de geëxposeerde kunstwerken te kopen, dan neemt de geïnteresseerde rechtstreeks contact op met de exposant. Onze zorggroep bemiddelt hierin niet.

Contact en informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de kunst in een van de ziekenhuis- of woonzorglocaties van Treant? Stuur dan een mail naar kunstencultuur@treant.nl. Bent u kunstenaar en wilt u werk voordragen voor een expositie bij Treant, dan kunt u dat via dit formulier kenbaar maken.