Wat doet de cliëntenraad › Treant Zorggroep

Wat doet de cliëntenraad

Een cliëntenraad is een groep cliënten of vertegenwoordigers van cliënten, die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. In dit geval de Zuidermarke.

De functie van een cliëntenraad is:

1. Opkomen voor de belangen van de bewoners in de breedste zin van het woord.
2. Controleren van het gevoerde beleid van de zorginstelling.
3. Meedenken over het toekomstige beleid. Hierbij kan een cliëntenraad een raadgevend of een bindend advies uitbrengen, afhankelijk van het onderwerp. Zowel gevraagd als ongevraagd.