Wat doet de cliëntenraad › Treant Zorggroep

Wat doet de cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad

Een cliëntenraad is een groep cliënten of vertegenwoordigers van cliënten,  die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. In dit geval Bilderdijk.

De functie van een cliëntenraad is drieledig:

  1. Opkomen voor de belangen van de bewoners in de breedste zin van het woord.
  2. Controleren van het gevoerde beleid van de zorginstelling.
  3. Meedenken over het  toekomstige beleid. Hierbij kan een cliëntenraad een raadgevend of een bindend advies uitbrengen, afhankelijk van het onderwerp.