Roland Baas › Treant Zorggroep

Roland Baas

Mijn naam is: Roland Baas

Relatie met Bilderdijk: mijn moeder behoorde tot de eerste bewoners van de Bilderdijk, ik was haar mantelzorger. Inmiddels is mijn moeder overleden, maar houd ik via andere bewoners nog wel contact met de Bilderdijk.

Mijn motivatie om zitting te nemen in de cliëntenraad: Tijdens de dagelijkse bezoeken aan de Bilderdijk heb ik ervaren dat de medewerkers enorm gedreven en hard werken om de bewoners goede zorg te verlenen. De kwaliteit van de zorg hangt echter ook van andere zaken af. Daarover wil ik graag meepraten, om die zorg waar nodig en mogelijk te verbeteren. Daarvoor moeten voortdurend de rechten van de bewoners in de gaten worden gehouden.

De cliëntenraad moet als een waakhond de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de Bilderdijk in de gaten houden. Dat kan alleen wanneer de leden van de cliëntenraad contacten onderhouden met de bewoners én de medewerkers en weten wat zij belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren.

Functie in de raad: Secretaris
Aandachtsgebied: Personeel en organisatie, arbo en veiligheid