Henk Meerman › Treant Zorggroep

Henk Meerman

Mijn  naam is: Henk Meerman

Mijn relatie met Bilderdijk: Mijn schoonmoeder, woont aan de Hennie van Andelhof 3. Mijn vrouw is haar mantelzorger.

Mijn motivatie om zitting te nemen in de CR is het volgende:

  • een bijdrage leveren aan een goede en prettige woon- en leefsituatie voor de bewoners van Bilderdijk;
  • namens de bewoners van Bilderdijk er op toezien dat de kwaliteit van de zorg- en woongenot gehandhaafd blijft en waar nodig verbetert;
  • het beoordelen van het beleid en uitvoering van Treant betreffende zorg- en dienstverlening samen met de andere zorginstellingen binnen Treant en dit terug te koppelen naar de bewoners van Bilderdijk.

Functie in de raad: Contactpersoon in de Centrale Cliëntenraad
Aandachtsgebied: Financiën, beleid