ANBI › Treant Zorggroep

ANBI

ANBI Stichting Treant Ziekenhuiszorg

Successierecht/schenkingsrecht
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft Stichting Treant Ziekenhuiszorg geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. Meer informatie over het doen van schenkingen aan een ANBI en belastingregels vindt u op de website van de belastingdienst.

Hieronder staan de officiële gegevens van Treant Ziekenhuiszorg ten behoeve van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De naam van de instelling
Stichting Treant Ziekenhuiszorg

Bijbehorende locaties
Treant Ziekenhuiszorg heeft een locatie in Emmen (Scheper), een locatie in Hoogeveen (Bethesda) en een locatie in Stadskanaal (Refaja) met een buitenpoli in Veendam (Veenkade).

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
Treant Zorggroep

Kamer van Koophandel nummer
Nummer: KVK 54289645

Het fiscaal nummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
RSIN 8512.44.154 

Het post- of bezoekadres van de instelling
* Treant Zorggroep: Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen
* Treant Ziekenhuiszorg: Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen

Het emailadres
treant@treant.nl
De website
www.treant.nl

Missie
Als zorggroep willen we de 300.000 inwoners in onze regio een volwaardig zorgaanbod (ouderenzorg, verpleeghuiszorg, en ziekenhuiszorg) aanbieden. Zorg die naadloos aansluit bij hun behoeften en wensen. Zorg die bereikbaar, veilig en betaalbaar is.

Visie
We zien de inwoner als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens zorgvraag als onze verantwoordelijkheid. We vormen daartoe samen met zorgverzekeraars, gemeentes, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. We organiseren samen de zorg: veilig, kwalitatief goed, efficiënt en vertrouwd om de inwoners van de regio heen. Zo dicht mogelijk bij huis als het kan en verder weg als dat nodig is.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de instelling
Stichting Treant Ziekenhuiszorg is een algemeen ziekenhuis met een regionale functie. Dat betekent dat wij de meest voorkomende specialisaties bieden. We doen dat voor Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal alsmede in de regio daar omheen. Ook vervullen we belangrijke functies in een groter deel van Drenthe en Oost Groningen, bijvoorbeeld voor intensive care, interventie cardiologie, kinderrevalidatie en geriatrie.

De namen en functie van de bestuurders
Rolf de Folter- Voorzitter raad van bestuur
Jean-Pierre van Beers - Chief Financial Officer
Marco Dam - Chief Medical Officer
David Post - Chief Medical Officer

Het beloningsbeleid
Raad van bestuur conform regeling NVZD.
Medisch specialisten in dienstverband conform de AMS.
Overige medewerkers conform CAO Ziekenhuizen.

Treant Ziekenhuiszorg is gehouden aan de bepalen uit de Wet Normering Topinkomens.

Beleidsplan
Zie het Beleidskader 2015-2020 

Jaarverslagen
Zie het Jaarverslag 2018 Treant Zorggroep.
Zie het Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018 in het ziekenhuis.

Financiële verantwoording
Zie de Jaarrekening Treant Ziekenhuiszorg 2018.

 

ANBI Stichting Treant Care (Verpleeg-, ouderen- en revalidatiezorg)

Successierecht/schenkingsrecht
Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeft Stichting Treant Care geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. Meer informatie over het doen van schenkingen aan een ANBI en belastingregels vindt u op de website van de belastingdienst.

Hieronder staan de officiële gegevens van Treant Care ten behoeve van de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De naam van de instelling
Stichting Treant Care (Verpleeg-, ouderen- en revalidatiezorg)

Bijbehorende locaties
Bilderdijk, De Horst, De Korenhof, De Paasbergen, De Schoel, De Schutse, Het Ellertsveld, Holdert, Holtingerhof, Olden Kinholt, Oostermarke, Selkersgoorn, Tonckenshuys, Valkenhof, Veltman, Weidesteyn, Zuidermarke.

Is de instelling bij het publiek ook bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Treant Zorggroep

Kamer van Koophandel nummer
Nummer: KVK 0462069

Het fiscaal nummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
RSIN 8100.48.085

Het post- of bezoekadres van de instelling
* Treant Zorggroep: Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen
* Treant Care: Dr. G.H. Amshoffweg 1, 7909 AA Hoogeveen

Het emailadres
treant@treant.nl
De website
www.treant.nl

Missie
Als zorggroep willen we de 300.000 inwoners in onze regio een volwaardig zorgaanbod (ouderenzorg, verpleeghuiszorg, en ziekenhuiszorg) aanbieden. Zorg die naadloos aansluit bij hun behoeften en wensen. Zorg die bereikbaar, veilig en betaalbaar is.

Visie
We zien de inwoner als middelpunt van ons handelen en een zorgvuldige beantwoording van diens zorgvraag als onze verantwoordelijkheid. We vormen daartoe samen met zorgverzekeraars, gemeentes, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een zorgnetwerk. We organiseren samen de zorg: veilig, kwalitatief goed, efficiënt en vertrouwd om de inwoners van de regio heen. Zo dicht mogelijk bij huis als het kan en verder weg als dat nodig is.

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Stichting Treant Care biedt verschillende vormen van professionele zorg. Deze zorg wordt geboden in zeventien woonzorgcentra, wooncomplexen en ouderensteunpunten, verdeeld over Zuidoost  en Zuidwest-Drenthe. Het betreft verzorging, verpleging, behandeling, revalidatiezorg en dienstverlening. Deze diensten worden niet alleen geleverd aan onze eigen bewoners, maar ook omwonenden maken hier veelvuldig gebruik van.

De namen en functies van de bestuurders
Rolf de Folter - Voorzitter raad van bestuur
Jean-Pierre van Beers - Chief Financial Officer
Marco Dam - Chief Medical Officer
David Post - Chief Medical Officer

Het beloningsbeleid
Raad van bestuur conform regeling NVZD.
Medisch specialisten in dienstverband conform de AMS.
Overige medewerkers conform CAO VVT.

Treant Care is gehouden aan de bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens.

Beleidsplan
Zie het meerjarenbeleid Strategische koers 2017-2021

Jaarverslagen
Zie het Jaarverslag 2018 Treant Zorggroep.
Zie het Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018 in de care.

Financiële verantwoording
Zie de Jaarrekening Treant Care 2018.