Missie en visie Afrikafonds › Treant Zorggroep

Missie en visie Afrikafonds

Visie

Het Afrikafonds streeft naar verbetering van de gezondheidszorg van mensen in de allerarmste landen en ondersteunt medische projecten. Het Afrikafonds streeft naar betrokkenheid en samenwerking tussen de eigen medewerkers en buitenlandse  medewerkers in ontwikkelingslanden.

Missie

Als het Afrikafonds kennisneemt van gebrekkige medische omstandigheden en tekorten in ontwikkelingslanden helpt hij die opheffen door het faciliteren van praktische hulp door medici, paramedici en medisch technici en algemeen ondersteunende medewerkers. De hulp heeft veelal het karakter van onderwijs en training, waardoor de omstandigheden kwalitatief op een hoger plan worden gebracht. Daarbij past het onderling uitwisselen van personeel en het leveren van medisch ondersteunende apparaten. De hulp wordt uitdrukkelijk gegenereerd vanuit de eigen organisatie.