Zorggroep Leveste Middenveld gaat in hoger beroep in zaak CZ › Treant Zorggroep

Zorggroep Leveste Middenveld gaat in hoger beroep in zaak CZ

Geplaatst op: 20 december 2010

Zorggroep Leveste Middenveld gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in Breda. In Amsterdam heeft de rechter een uitspraak gedaan die haaks staat op het vonnis in Breda: CZ zou misleidende informatie hebben verspreid, onzorgvuldig hebben gehandeld en het ziekenhuis en patiënten schade hebben berokkend. De zorggroep is van mening dat CZ ook op deze wijze heeft gehandeld ten opzichte van de ziekenhuizen van de zorggroep en gaat daarom in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch.

Ook wordt een bodemprocedure overwogen met de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, waarbij bijna 40 kleine en middelgrote ziekenhuizen zijn aangesloten, om helderheid te krijgen welke criteria een zorgverzekeraar wel en niet mag hanteren bij haar zorginkoop. In het geval van de borstkankerzorg zijn door CZ niet wetenschappelijke onderbouwde criteria gebruikt. Dit staat volgens de ziekenhuizen haaks op de gebruikelijke manier van werken in de Nederlandse ziekenhuizen.