ZLM en Refaja in gesprek over samenwerking › Treant Zorggroep

ZLM en Refaja in gesprek over samenwerking

Geplaatst op: 30 september 2011

Zorggroep Leveste Middenveld - waaronder het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen - en het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerking. De beide instellingen voeren daarover de komende weken oriënterende gesprekken.

Het wordt voor ziekenhuizen steeds moeilijker te voldoen aan de oplopende kwaliteits- en volume-eisen die zowel zorgverzekeraars als medische beroepsverenigingen stellen. Beide ziekenhuisorganisaties beogen een optimale invulling van de zorg in de regio. Men zoekt elkaar daarom op om na te gaan of een uitbreiding van de samenwerking kansrijk is. Momenteel zijn er al concrete samenwerkingsverbanden op het gebied van de kaakchirurgie, cardiologie en de intensive care.

Het Refaja ziekenhuis was tot op heden in gesprek met de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Winschoten en Delfzijl. Gezien de gestelde capaciteitseisen kwam het Refaja ziekenhuis echter tot de conclusie dat de gewenste schaalgrootte niet behaald kan worden door middel van een fusie met alleen de OZG. Betrokken partners zoals de directie, de medische staf en de ondernemingsraad van het Refaja ziekenhuis zijn positief over het dit besluit.

Het Scheper Ziekenhuis en Ziekenhuis Bethesda zijn op 1 januari 2010 een intensieve samenwerking gestart. Het speerpunt van Zorggroep Leveste Middenveld is het aanbieden en garanderen van kwalitatief hoogwaardige zorg in de regio. Een samenwerking met andere ziekenhuizen kan daar aan bijdragen.