Zilveren Kruis vindt medisch specialistische zorg voor kinderen niet van belang › Treant Zorggroep

Zilveren Kruis vindt medisch specialistische zorg voor kinderen niet van belang

Geplaatst op: 15 mei 2018

Treant vindt de reactie van Zilveren Kruis tendentieus. Er wordt gesuggereerd dat je 8,8 kinderartsen nodig hebt voor het openhouden van klinische verloskunde op twee locaties.

Daarbij gaat de zorgverzekeraar er gemakshalve aan voorbij dat er ook nog kinderartsen nodig zijn voor 14.000 polibezoeken en 2.350 opnames van kinderen per jaar. Om deze zorg te kunnen bieden hebben we meer dan 8,8 kinderartsen nodig.

In de berichtgeving zegt Zilveren Kruis dat er geen overleg met hen is gevoerd. Treant heeft echter, zeker gezien de impact die deze besluitvorming heeft voor verzekerden, overleg gevoerd met de zorgverzekeraars. Ook kan de zorgverzekeraar in ons beslisdocument nalezen welke berekeningen wij hebben gehanteerd om te kunnen onderbouwen hoe wij kwalitatieve zorg kunnen blijven bieden die nodig is.