Zijn wie je bent in woonzorgcentrum Veltman › Treant Zorggroep

Zijn wie je bent in woonzorgcentrum Veltman

Geplaatst op: 13 mei 2014

Mensen die extra zorg en begeleiding nodig hebben omdat zij moeite hebben zich in te passen in de maatschappij, vinden een plek in Veltman. Onderdeel van Leveste Care. In dit woonzorgcentrum in Weiteveen, dat uniek is in Noord- en Oost-Nederland, krijgen ze aangepaste zorg en begeleiding. En mogen ze zijn wie ze zijn.

Veltman is een woonvorm voor mensen met psychische, maatschappelijke en sociale problemen. Die problemen kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of alcoholverslaving. “De mensen die in Veltman verblijven, kunnen zich niet voldoende aanpassen in een andere omgeving en niet goed zelfstandig wonen”, vertelt Ineke Koops, unitmanager van Veltman. “In Veltman krijgen ze dag en nacht verpleging, verzorging en begeleiding. Onze medewerkers hebben aandacht voor iedereen, luisteren goed en begeleiden intensief. Zo helpen we de bewoners om zelfstandiger te functioneren en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten.”

Zorg op maat
De zorg wordt zo veel mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van iedere bewoner. “Als iemand zich bij ons aanmeldt, houden we eerst een intakegesprek”, legt Ineke uit. “Samen met de toekomstige bewoner en zijn of haar familie kijken we welke zorg nodig is. Dat kan zorg met medische behandeling en therapie zijn. Maar ook zorg zonder behandeling of zorg met behandeling van de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist of maatschappelijk werker. We werken hier met een multidisciplinair team en hebben dus alle behandelaars in huis.” De wensen en behoeften van de bewoner komen in een persoonlijk zorgleefplan te staan. De zorgcoördinator coördineert vervolgens de zorg en is altijd het eerste aanspreekpunt voor de bewoner en de familie. Sowieso krijgen de bewoners zo veel mogelijk met dezelfde medewerkers te maken. “Dit geeft de mensen de houvast en structuur die ze vaak nodig hebben”, aldus Ineke.

Zinvolle activiteiten
In het zorgleefplan komt ook te staan welke activiteiten de bewoner leuk vindt. In het leven in Veltman is de dagbesteding namelijk erg belangrijk. Iedere doordeweekse dag zijn de bewoners bezig met zinvolle activiteiten. “We bieden arbeidsmatige activiteiten aan, gecombineerd met spel- en ontspanningsmomenten”, licht Ineke toe. “De bewoners kunnen bijvoorbeeld creatieve activiteiten doen, muziek spelen of achter de computer werken. Ook is er een houtwerkplaats, waar ze mooie producten van hout kunnen maken, en een bakkerij, waar ze zelf taarten en cakes kunnen bakken. De producten die de bewoners maken, verkopen we sinds kort in een winkel naast Veltman: Kado & Zo. Verder hebben we een afdeling waar inpakwerk verricht wordt, een klussendienst en een project voor tuinonderhoud. En ook bewegen is belangrijk binnen Veltman. Elk dagdeel besteden we aandacht aan beweegactiviteiten, zoals zitgymnastiek, fietsen op de hometrainer of buiten wandelen.”

Huiselijke en veilige omgeving
Voor en na de dagbesteding kunnen de bewoners terecht in de huiskamer van hun woongroep. Iedere woongroep bestaat uit acht tot tien bewoners, die allemaal een vergelijkbare zorgvraag hebben. In de huiskamer kunnen ze koffiedrinken, lezen, televisiekijken en samen eten. Iedere woongroep heeft een aantal vaste begeleiders. “Dit zijn allemaal hoogopgeleide en heel betrokken medewerkers, die gespecialiseerd zijn in gedrag en wonen”, zegt Ineke. “Zij doen hun best om de bewoners een vertrouwde, huiselijke en veilige leefomgeving te bieden.” Want die huiselijkheid en veiligheid, daar draait het om in Veltman. Ineke: “Soms zijn mensen er slecht aan toe als ze hier komen wonen, zitten ze in een diep dal. Doordat ze in Veltman mogen zijn wie ze zijn, zorgen we ervoor dat ze zich veilig voelen. Zodat ze het naar hun zin krijgen en ze hun eigen leven weer als waardevol gaan ervaren.”