Ziekenhuislocaties Treant opleidingslocatie voor arts-assistenten chirurgie › Treant Zorggroep

Ziekenhuislocaties Treant opleidingslocatie voor arts-assistenten chirurgie

Geplaatst op: 14 oktober 2015

Sinds kort kunnen patiënten op alle drie de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep een chirurg in opleiding aan hun bed treffen. Ook wel bekend als arts-assistent (AIOS). Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen is sinds 2007 een opleidingslocatie voor arts-assistenten chirurgie. Dit jaar kwamen daar het Refaja in Stadskanaal en Bethesda in Hoogeveen bij. In totaal gaat het om zestien arts-assistenten, waarvan tien in opleiding en zes niet in opleiding (ANIOS). De arts-assistenten blijven één tot drie jaar in dienst van Treant Zorggroep.

De aanwezigheid van arts-assistenten dragen bij aan een optimale omgeving voor de beste medische patiëntenzorg. Up-to-date-kennis van de nieuwste medische richtlijnen, boeken en literatuur op alle ziekenhuislocaties is door de aanwezigheid van AIOS en hun opleiders (chirurgen) gegarandeerd. Bovendien zorgen arts-assistenten onder supervisie van de chirurg voor continuïteit van zorg in het behandelproces. Dit doen zij op de spoedeisende hulp, als zaalarts op de afdelingen en in de poliklinische behandeling van patiënten. De AIOS krijgen het vak in de vingers door een combinatie van meewerken met de chirurgen, patiëntbesprekingen, trainingen, veel cursussen en vooral door toenemende eigen verantwoordelijkheid in de loop van de opleiding.

Uniek
Arts-assistenten chirurgie kiezen in hun vijfde of zesde opleidingsjaar een subspecialisme (gastro-enterologisch-, oncologisch-, trauma-, vaat-, HPB- of kinderchirurg). Binnen Treant Zorggroep kunnen zowel de gastro-enterologische als de oncologische chirurgiedifferentiaties gevolgd worden. Het is voor Noord-Nederland uniek dat op drie ziekenhuislocaties van een zorggroep subspecialisaties gevolgd kunnen worden. De opleiding tot chirurg duurt zes jaar, even lang als de opleiding tot basisarts (geneeskunde).

Treant Zorggroep leidt naast AIOS heelkunde, ook op voor AIOS interne geneeskunde, tropengeneeskunde, huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Arts-assistenten niet in opleiding (ANIOS) werken momenteel op de drie ziekenhuislocaties op de spoedeisende hulp, chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en bij de kindergeneeskunde.

Opleidingsfeiten
De opleiding Heelkunde wordt in Nederland in acht regio’s gegeven. Regio zes, de regio van het UMCG,  is de grootste opleidingsregio voor Heelkunde in Nederland. Binnen regio zes zijn acht ziekenhuizen waar de basisarts tot chirurg kan worden opgeleid: UMCG, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Centrum Leeuwarden, Isala Klinieken Zwolle, Treant Zorggroep, Medisch Spectrum Twente Enschede, Deventer Ziekenhuis en de Ziekenhuisgroep Twente Almelo/Hengelo.

Eerstejaars co-assistenten (jaar 4 van 6 in de opleiding Geneeskunde)  worden opgeleid op de locatie Refaja. Tweedejaars co-assistenten (jaar 5 van 6 in de opleiding Geneeskunde) worden opgeleid op de locaties Scheper en Bethesda. Derdejaars co-assistenten (jaar 6 van 6 in de opleiding Geneeskunde) kunnen zowel hun laatste klinische stage (semi-arts) als hun wetenschappelijke stage (scriptie) op alle drie de ziekenhuislocaties doen.

Gerelateerde specialismen