Ziekenhuislocatie Scheper seniorvriendelijk › Treant Zorggroep

Ziekenhuislocatie Scheper seniorvriendelijk

Geplaatst op: 7 september 2015

Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen, onderdeel van Treant Zorggroep, heeft het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis gekregen. Een initiatief van de gemeenschappelijke ouderenbonden. Het keurmerk toont aan dat het ziekenhuis bij de toegankelijkheid en organisatie van zorg rekening houdt met de wensen en behoeften van ouderen. Het Scheper is het enige ziekenhuis in Drenthe met het keurmerk.

Het Scheper bevindt zich in een regio waar veel ouderen wonen. Deze patiëntengroep neemt in de toekomst sterk toe. Er is gekeken naar de kwaliteit van de fysieke omgeving, zoals bewegwijzering en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Ook heeft het ziekenhuis een geriatrisch team dat bestaat uit zes geriaters/internisten ouderengeneeskunde, een geriatrisch fysiotherapeut en verpleegkundigen. Door kennis en ervaring te bundelen werken zij aan een optimale kwaliteit van zorg voor ouderen. Bij patiënten van 70 jaar of ouder die op de verpleegafdeling voor ouderen worden opgenomen gaat een verpleegkundige na hoe kwetsbaar ze zijn. Er wordt bekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsrisico’s, zoals ondervoeding. Door deze screening kan de patiënt lichamelijk beter voorbereid worden op de behandeling.

Treant-ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal kregen het keurmerk nog niet, onder andere omdat de eisen voor dit jaar verder aangescherpt zijn. Op de locaties wordt gewerkt aan plannen om ook op die locaties bij de volgende uitreiking aan de eisen te voldoen.

Toegankelijkheid en organisatie van zorg
In totaal ging het keurmerk naar ongeveer 55 van de 120 Nederlandse ziekenhuizen. Het geeft ouderen vanaf 70 jaar inzicht in welke ziekenhuizen goed scoren op de toegankelijkheid, organisatie van zorg en fysieke omgeving speciaal voor ouderen. Zogenaamde seniorscouts bezochten de ziekenhuizen om fysieke kwaliteitscriteria, zoals bewegwijzering en parkeervoorzieningen te beoordelen. Via een vragenlijst werd informatie verzameld over de kwaliteit van medische zorg.

Stimulans
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een initiatief van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM. Met dit keurmerk willen zij ziekenhuizen stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op kwetsbare oudere patiënten. Over twee jaar worden de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld.

Meer informatie: www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

 

Gerelateerde specialismen