Ziekenhuis Bethesda stelt CZ aansprakelijk › Treant Zorggroep

Ziekenhuis Bethesda stelt CZ aansprakelijk

Geplaatst op: 1 oktober 2010

Zorggroep Leveste Middenveld, waar Ziekenhuis Bethesda een onderdeel van is, stelt CZ aansprakelijk voor de schade die geleden is naar aanleiding van de onzorgvuldige communicatie rond het nieuwe voorkeursbeleid voor de behandeling van borstkanker. CZ beoordeelt de borstkankerzorg in Ziekenhuis Bethesda als ‘onvoldoende’. Dit bericht heeft voor veel onrust en angst onder (oud-)patiënten en hun familie gezorgd en daarnaast is er sprake van reputatieschade voor het ziekenhuis.

Ziekenhuis Bethesda scoort goed op de kwaliteit van de behandeling van borstkanker in het rapport van zorgverzekeraar CZ. Daarnaast stelt CZ echter een norm: ziekenhuizen die minder dan 70 borstoperaties uitvoeren vallen, ongeacht de beoordeling van de kwaliteit, in de categorie ‘onvoldoende’. De toepassing van deze volumegrenzen voor de bepaling van kwaliteit van borstkankerzorg is niet wetenschappelijk onderbouwd en wordt door de Inspectie van de Gezondheidszorg, Borstkankervereniging Nederland en andere verzekeraars niet gevolgd. Deze partijen hebben geen aarzeling over de borstkankerzorg in Ziekenhuis Bethesda in vergelijking tot andere ziekenhuizen.

Naar aanleiding van het voorkeursbeleid van CZ zijn er in de media door CZ uitlatingen gedaan over hogere sterftecijfers van de ziekenhuizen in deze categorie. Ook worden de ziekenhuizen in het geheel benoemd als ‘slecht’ ziekenhuis.

Inmiddels hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVVH) en de BorstkankerVereniging Nederland (BVN) een persbericht uitgegeven over borstkankerzorg van de ziekenhuizen. De IGZ stelt dat de borstkankerzorg in de Nederlandse ziekenhuizen verantwoord is en de berichtgeving van CZ heeft geleid tot onnodige ongerustheid.

Ziekenhuis Bethesda heeft vandaag het verheugende bericht ontvangen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) dat Ziekenhuis Bethesda de accreditatiestatus heeft behaald. Directeur Dirk Jan van Berckel: ‘ De NIAZ-accreditatiestatus is een prestatie, waaraan alle medewerkers en specialisten een bijdrage hebben geleverd. Met dit keurmerk laten wij zien dat wij kwalitatief goede, veilige en verantwoorde zorg leveren aan onze patiënten.’ De NIAZ-accreditatiestatus is het belangrijkste kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Ziekenhuis Bethesda is het eerste ziekenhuis in Drenthe dat deze accreditatie heeft behaald.